Virke: – Vareutvalget i Norge ofte bedre enn i Sverige

virke matpris

Utvalget av ferske varer som fisk, kjøtt, frukt og grønt er bedre i Norge enn i Sverige, viser en ny rapport fra Menon Economics. Rapporten kommer frem til et annet resultat SIFOs rapport om utvalg og prisnivå i dagligvarebransjen, som Nærings- og fiskeridepartementet nylig presenterte.

– Rapporten fra Menon gir etter vår mening et bedre og mer korrekt bilde av vareutvalget i Norge og Sverige. Eksempelvis er frukt og grønt utelatt av SIFOs undersøkelse – og det er nettopp en varegruppe som ifølge Menon har bedre utvalg i Norge enn i sammenlignbare svenske butikker, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare.

Les også:  Agurknytt: Agurktid hos REMA 1000

Rapporten fra Menon er utarbeidet på oppdrag fra NorgesGruppen. Både SIFO og Menon viser at vareutvalget i Norge blir stadig bedre.

– Konkurransen om kundens gunst handler også om å ha et godt utvalg. Her går utviklingen riktig vei. Ifølge SIFO er det høyere vekst i dagligvaremarkedet i Norge enn i Sverige og Nederland. Dette bekreftes av Menon, som peker på at det er bare 4% færre varelinjer i Norge enn i sammenlignbare svenske butikker. Det er en nedgang fra 7% i 2016. Utvalget øker, på tross av at antall leverandører av mat og drikke er hele 59% større i Sverige enn i Norge, fortsetter Størksen.

Les også:  Agurknytt: Agurktid hos REMA 1000

Forskjeller i bosettingsmønsker og dermed også butikkstruktur gjør at selv de store norske butikkene er mindre enn de største svenske grensebutikkene som nordmenn ofte handler i.

– Den gjennomsnittlige dagligvarebutikken i Sverige er rundt dobbelt så stor i Sverige som i Norge. Skulle vi hatt like store dagligvarebutikker i Norge som i Sverige, hadde man, ifølge Menons beregninger, måttet legge ned over 900 butikker. Det hadde gått ut over både konkurransen mellom butikkene lokalt, og i verste fall bosettingen i mange små distrikter, sier Størksen.

SIFOs rapport viser også til prisforskjeller på matvarer mellom Norge og våre naboland.

Les også:  Agurknytt: Agurktid hos REMA 1000

– Prisforskjellen mellom Norge og andre land forklares langt på vei av moms og avgifter. Dette gjelder særlig for varer med særavgifter. Eksempelvis økte regjeringen avgiften på alkoholfrie drikkevarer med hele 83% fra 2018. I tillegg kommer relativt høyere lønnskostnader, og lange transportavstander, fortsetter Størksen.

– Samtidig viser nettopp prisutviklingen på mat og alkoholfrie drikkevarer at konkurransen i dagligvarehandelen er høy. I følge tall fra SSB har konsumprisindeksen økt med 1,9% de  siste 12 månedene, mens matprisene kun har økt med 1,2% i samme periode. Sterk konkurranse bidrar til å holde prisene nede, avslutter Størksen. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.