Ulovlig ATV-bruk under jakt skal stoppes

miljødirektoratet

Statens naturoppsyn har de siste årene avdekket omfattende bruk av ATV under jakt og som transport til hytter. Nå økes tilsynet under årets jakt.

– Motorferdsel på barmark har store konsekvenser for naturen. Bruk av motoriserte kjøretøy under jakta kan føre til skade på terrenget, forstyrre fugle- og dyrelivet, og er i strid med regelverket, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Statens naturoppsyn (SNO) kontrollerer gjennom hele året at motorferdsel i utmark foregår lovlig, både snøscooterkjøring og barmarkskjøring. Under årets jakt har SNO allerede anmeldt flere førere av motoriserte kjøretøy for ulovlig kjøring på barmark.

– De siste årene har våre feltarbeidere i SNO avdekket en omfattende bruk av ATV under jakt og til transport til hytter og jaktbaser under jakta. Mye av dette har vært ulovlig. Derfor vil SNO i høst ha et økt motorferdseltilsyn i forbindelse med jakt over hele landet, sier miljødirektøren.

Les også:  Mange unge har ikke reiseforsikring

SNO har myndighet til å stanse kjøretøy for å kontrollere førerkort og dokumenter som er pliktig å ha med. De kan ilegge gebyr ved enkelte overtredelser av bestemmelsene.

– Felles for all kjøring på barmark er at føreren skal, så langt det er mulig, bruke eksisterende traktorveier eller bruke eldre kjørespor. Dette for å redusere skadene på naturen, sier Hambro.

Noen jaktlag har jaktbaser som ligger ute i terrenget. Regelverket er tydelig på at det ikke er lov å benytte seg av kjøretøyet før dyret er skutt, men de enkelte jaktlagene kan søke kommunen om tillatelse til å ta med kjøretøyet ut til jaktbasen.

Les også:  Slik blir ladesommeren

– Jegere har lov til å benytte seg av ulike kjøretøy for å hente ut felt vilt. Det vil si at når elgen eller hjorten er skutt og er død, så kan jegeren kjøre ut i terrenget med motorkjøretøy for å frakte den tilbake. Det er med andre ord ikke lov å benytte seg av kjøretøyet for å transportere jegere og utstyr, eller under selve jakta, uten tillatelse fra kommunen, sier Hambro.

En stor del av jaktterrengene inneholder verneområder. I verneområdene kan det være andre bestemmelser for motorferdsel. Det kan hende at du må søke særskilt for å få lov til å bruke kjøretøy i verneområder, og det kan også settes krav om beltegående kjøretøy.

SNO samarbeider med politiet og reinpolitiet om motorferdselskontroller. Miljøkrimkoordinator Stein Erik Granli i Trøndelag politidistrikt forteller at politiet er opptatt av trygg og sikker våpenhåndtering slik at det ikke skjer uhell eller at uvedkommende får tak i våpen.

Les også:  Test: Disse kjøleboksene er best til bilferien

– Den som transporterer våpen i motorvogn skal sørge for at våpenet er forsvarlig sikret mot at uvedkommende får tak i det. Våpen skal være pakket slik at de ikke er synlige eller lett tilgjengelige, sier Granli.

Skal du forlate kjøretøyet, må du sørge for at skytevåpen og ammunisjon er pakket og skjult, og at motorvognen er låst. Videre understreker miljøkrimkoordinatoren at våpen og ammunisjon skal alltid være adskilt under transport.

– Dette betyr at hvis du skal bruke ATV eller snøscooter under jakta, skal våpen være pakket ned i koffert/futteral og være tomt for ammunisjon.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.