NVE vedtar tvangsmulkt for 87 nettselskap

mast elektrisitet

NVE har vedtatt tvangsmulkt for nettselskap som ikke har etterlevd krav til daglig rapportering av måleverdier til Elhub. Tvangsmulktene, som er fra 1000 kroner til 5 000 kroner, vil ilegges for hver dag nettselskapene ikke etterlever krav til daglig rapportering i perioden fra 26. april 2019 til 31. mai 2019.

– Nettselskapene viser at de kan etterleve kravene på enkelte dager, men foreløpig er det fortsatt mange som ikke etterlever kravene stabilt. Datakvaliteten i den daglige rapporteringen av måledata fra nettselskapene må bli stabilt bedre for at samfunnet skal få nytte av digitaliseringen som skal komme med AMS og Elhub, sier Ove Flataker, direktør i NVE. 

NVE ga nettselskapene varsel om tvangsmulkt 9. januar 2019 i forbindelse med tilsyn med nettselskapenes rapportering av måleverdier. Tvangsmulkten er på kr 5 000 per kalenderdag for nettselskap med over 100 000 målepunkt, mulkten for mellomstore selskap er på kr 3 000 per kalenderdag, mens nettselskap med under 10 000 målepunkt må betale kr 1 000 per kalenderdag.

Vi konstaterer at det har vært utfordrende for nettselskapene å etterleve krav om målte timeverdier for alle timeavregnede målepunkt. NVE har derfor prioritert en streng oppfølging av kravet om rapportering av målte timeverdier for produksjon og utveksling siden disse måleverdiene er kritiske for gjennomføring av balanseavregning. Ved manglende rapportering av timeverdier i utveksling mellom nett vil NVE kun følge opp det nettselskapet som har påtatt seg ansvar for rapportering til Elhub.

Når det gjelder rapportering av timeverdier for målepunkt med forbruk, vil NVE ha en noe mindre streng oppfølging i denne tilsynsperioden, med en toleranse for 1 prosent avvik.

NVE vil vurdere å gjennomføre flere tilsyn med daglig rapportering av måleverdier i fremtiden, og det vil da være aktuelt med strengere oppfølging av at nettselskapene rapporterer målte timeverdier.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.