Feil merking av melk og melkeprodukter i Bodø

matmerking

I årets merkesjekk har Mattilsynet undersøkt 74 utvalgte melk- og melkeprodukter fra 23 virksomheter. Selv om de fleste merkefeilene er mindre vesentlige, viser funnene at butikkene fortsatt har et stykke å gå for å følge kravene til merking.

Av de 74 produktene som ble undersøkt var det mangelfull merking ved 38 produkter, det vil si nesten halvparten av de produktene som ble plukket ut til merkesjekken. Mattilsynet fant flest feil i næringsdeklarasjonen (13 av 74 produkter), betegnelse på produktene (11 av 53 produkter), ingredienslisten (11 av 74 produkter) og god opplysningspraksis (8 av 74 produkter). Hos tre virksomheter ble det ikke funnet feil ved merkingen av produktene.

Les også:  Historisk energiutbygging i Bodø og Nord-Norge

– Våre resultater viser at de fleste utvalgte virksomhetene i årets merkesjekk har mangelfull kjennskap til alle kravene i regelverket, noe som igjen gir utfordringer med å merke korrekt. Selv om ingen av feilene vi fant var alvorlige, er korrekt merking viktig for at forbrukerne skal få de opplysningene de har krav på slik at de kan gjøre velbegrunnede valg. Det er virksomhetens ansvar å sørge for korrekt merking etter næringsmiddellovgivningen, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.