Trafikksikkerhetsforeningen: – Ta vare på hverandre i sommertrafikken

bilkrasj

Sommeren er høysesong for dødsulykker i trafikken. De siste fem årene (2018-2022) har det i gjennomsnitt blitt drept 32 personer, 244 har blitt hardt skadd og totalt 1394 skadde i alt i sommertrafikken hvert år, ifølge tall fra SSB.

– Tallene gjør inntrykk sier daglig leder Geirr Tangstad-Holdal i Trafikksikkerhetsforeningen.

En undersøkelse Kantar gjorde på vegne av TSF viser at at hele 42 % av befolkningen skulle på bilferie på nye steder i Norge.

– Utfordringene ved sommermånedene er at det er flere ute på veiene og flere i hvert kjøretøy. Mange kjører på veier som ikke er dimensjonert for denne mengden trafikk som er på sommeren, samtidig som mange er ut å kjører på nye ukjente steder. Det gjør at vi er nødt til å være ekstra oppmerksomme når vi ferdes ute i sommertrafikken, fortsetter Tangstad-Holdal. Vi er nå glad for at våre fagmyndigheter og andre organisasjoner retter fokus mot disse tragiske sommerulykkene.

11 personer har så langt mistet livet i trafikken i juni. Dette er 11 for mange! I tillegg kommer alle som har blitt hardt skadd.

Som ledd i arbeidet med trafikksikkerhet har Trafikksikkerhetsforeningen vært ute på sommerturné de fem siste årene, med en rekke stopp flere steder over hele landet. Målet for aksjonen har vært å informere om farene, dermed håper vi at trafikantene er ekstra oppmerksom og vi ser en reduksjon av antall alvorlige ulykker denne sommeren. Desto flere som bidrar i denne nasjonale dugnaden, desto flere når vi ut til, og dermed håper vi å få ned antall alvorlige ulykker.

Les også:  Fjellferie i sommer? Dette må du tenke på

Den samme undersøkelsen fra Kantar viser også at hele fire av fem (80 %) har opplevd trafikkfarlige hendelser når de har vært ute og kjørt bil.

Tenk deg følgende: Du setter deg bak rattet. Du fyller bilen med det kjæreste du har. Dere skal for eksempel på hyttetur. Mange av timene i bilen skjer på norske veier uten midtrekkverk. Møtende biler i 80 km/t spiser opp en strekning på 45 meter på ett sekund. Bare noen desimeter mellom speilene. Du passerer noen tusen biler på turen. Bare én sjåførfeil, teknisk svikt og uoppmerksomhet kan utslette to familier!

– Denne korte reisen jeg nå tok deg med på – er en realitet på mange av dagens norske veier. Det er svært lite som skal til av feil eller uoppmerksomhet fra en av sjåførene, for at denne historien blir en realitet, sier Geirr Tangstad-Holdal.

Les også:  Mange unge har ikke reiseforsikring

Mange er ute å kjører på smale og dårlige sikrede fylkesveier både på Vestlandet og Nord-Norge i sommer. Dette må vi som trafikanter ta ekstra hensyn til, samtidig som vi på sikt håper at disse veiene blir rustet opp og får en tryggere standard som gjør at ulykkene ikke blir så alvorlige når de først skjer.

-Vi har gode forventninger til den nye Nasjonale transportplanen som legges fram våren 2024, at den vil inneholde en forpliktende plan med økonomiske rammer slik at fylkeskommunene blir i stand til å ivareta den store jobben det er med å ruste opp fylkeskommunale veier, og at regjeringen dermed følger opp regjeringsplattformen utformet fra Hurdal, sier Tangstad-Holdal.

Sommeren er ikke bare bilturer til og fra feriens reisemål. Det er også høytid for veiarbeid. Og for ulykker.

 – Husk at de som jobber langs veien, er noens pappa eller mamma, kjæreste, sønn eller datter. Derfor er det ekstra viktig å ha fokus på trafikkmiljøet når du passerer veiarbeid, avslutter Geirr Tangstad-Holdal i Trafikksikkerhetsforeningen.

Les også:  Nye lufthavner for Tårnsenteret i Bodø

TSF gir følgende rådene som skal hjelpe deg trygt frem og vel hjem igjen i sommer:

  • Kjør alltid etter forholdene og bestandig innenfor den gjeldende fartsgrensen på stedet.
  • Når du merker du er sliten eller trett, stopp og ta gode pauser. Sov om nødvendig! Å være uthvilt som sjåfør er avgjørende for din egen og medtrafikantenes sikkerhet. 18 timer uten søvn tilsvarer 0,5 i promille. 24 timer uten søvn tilsvarer 1 i promille.
  • Sikre lasten godt. Løse gjenstander i bilen kan fort bli til drapsvåpen ved nødvendig og brå oppbremsning. Tyngre gjenstander legges nederst i bagasjerommet.
  • Sjekk bilen før du drar ut på langtur. Både tekninsk kjøretilstand og lufttrykk i dekkene.
    Ikke forstyrr føreren – mobil, radio og andre distraksjoner må andre enn føreren ta seg av!
  • Og husk, det er bedre å komme noen sekunder senere fram, enn å ikke komme fram
Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.