forsvar norge

Ny bok: Til forsvar av landet

I en ny bok ønsker jusprofessor Sigmund Simonsen på et generelt grunnlag å klargjøre hva forsvarsmaktens rettslige handlingsrom og handleplikt er i fred, krise og krig: Når og på hvilke vilkår kan... Les mer »
f-16

Arctic Challenge Exercise i Bodø er i gang

De siste dagene har rundt 850 deltakere fra ni nasjoner etablert seg på Luftforsvarets base i Bodø. Gjennom samarbeidet Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) har de nordiske landene Sverige, Norge og Finland invitert... Les mer »
politihøgskolen

Politiet i Norge forbereder seg på «svenske tilstander»

En lastebil kjøre inn i folkemengder i flere gater. Terrorhendelsen i Stockholm 7. april 2017 drepte fem tilfeldige mennesker, og skadet 15 alvorlig. Et hundretall mennesker til var i livsfare. Erfaringene fra... Les mer »
befalets fellesorganisasjon

Brudd i lønnsoppgjøret for Befalets Fellesorganisasjon

Det er nå brudd i forhandlingene mellom staten og Befalets Fellesorganiasjon. Jens Jahren, som er lederen i Befalets Fellesorganisasjon (BFO) er meget skuffet over Statens manglende forhandlingsvilje i det statlige lønnsoppgjøret. –... Les mer »
f-16

Alle F-16 flyene samlet i Bodø

Fra i dag av skal F-16 kun flys fra Bodø. Etter snart førti år med denne jagerflytypen skal alle flyene flyttes til Bodø. Målet er at de nye F-35-flyene skal forsvare luftrommet... Les mer »
forsvaret

LSERINNLEGG: Forsvaret trenger ansatte!

Arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret har allerede skapt debatt. Det er bra, for Norges sikkerhet er for viktig til å overlates til noen få med spesiell interesse for temaet. Samfunnsdebatten og... Les mer »
hæren

Hæren deltar med Brigade Nord på øvelse Northern Wind i Sverige

Øvelse Northern Wind gir Brigade Nord mulighet til å øve integrert sammen med allierte NATO-styrker i et høyintensitetsscenario under vinterforhold i nord. Øvelsen er en internasjonal øvelse. Sverige er vertsland. De nordiske... Les mer »
forsvaret

Nasjonal beredskapskonferanse: Totalforsvaret og ukjente trusler

Fremtidens trusler mot samfunnssikkerhet er tema på Elverum 6. og 7. mai. Nasjonal beredskapskonferanse retter seg særskilt inn mot operative miljøer i flere sektorer. Høgskolen i Innlandet, Politihøgskolen og Forsvarets høgskole er... Les mer »
f-16

Nedleggelsen av kampflybasen i Bodø: Må skape 315 nye arbeidsplasser

Kommunen bestilte studie om konsekvensen av nedleggelsen av kampflybasen i Bodø. Nå er resultatet klart. Bodø-samfunnet vil få en redusert vekst og trenger å skape 315 nye arbeidsplasser innen 2022 for å... Les mer »
kystverket

Oljevernaksjonen etter havariet av KNM Helge Ingstad er avsluttet

Med KNM Helge Ingstad på plass ved Haakonsvern i Bergen avsluttes den statlige oljevernaksjonen som har pågått i nesten fire måneder. Den norske fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS kolliderte... Les mer »