Forsvarets forskningsinstitutt og Universitetet i Oslo i Mars-samarbeid

nasa jpl

– Denne avtalen skal bidra til å styrke teknologiske fagmiljøer som er viktige for Forsvaret og norsk samfunnssikkerhet, sier FFI-direktør John-Mikal Størdal.

Universitetet i Oslo (UiO) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har i mange år hatt et utstrakt samarbeid om forsking og utdanning innen realfag og teknologi. Nå inngår det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN/UiO) og FFI et mer strategisk partnerskap.

Aktuelle fagområder for samarbeidet er sensorteknologi, autonomi, cybersikkerhet, kvanteteknologi, nettverksteknologi, romteknologi, strømningsfysikk og materialteknologi, for å nevne noen.

Avtalen åpner også for forskning på helt nye temaer.

– For oss er det viktig å raskt kunne etablere forskningsaktivitet på nye fagområder som er viktige for Forsvaret, men som universiteter ikke allerede dekker i tilstrekkelig grad, sier Erlend Hoff, forskningsleder for nasjonalt og internasjonalt samarbeid ved FFI.

– Universitetet i Oslo ligger langt fremme internasjonalt innen grunnleggende forskning i matematiske fag, naturvitenskap og ny teknologi. For oss som driver anvendt forskning er det av uvurderlig betydning å samarbeide med et slikt miljø, mener Hoff.

Les også:  Listhaug: – Regjeringen er bakpå i sikkerhetspolitikken

– Gjennom denne avtalen skal vi bygge teknologiske fagmiljøer som er sterkere enn vi klarer å lage hver for oss.

Hovedtyngden av samarbeidet skal skje gjennom aktiviteter og prosjekter ved Institutt for teknologisystemer (ITS), som er plassert på Kjeller.

Som en del av samarbeidet skal FFI-forskere ha bistillinger ved UiO for å bidra med undervisning og veiledning av master- og PhD-kandidater der. Forskere fra UiO kan ha bistillinger ved FFI for å bidra til instituttets forskning.

Avtalen legger til rette for at UiO og FFI går sammen om felles prosjektsøknader til Forskningsrådet, ESA, EU og Nato. Det kan også bli aktuelt å samarbeide om felles laboratorier for forskning og utdanning. Partene vurderer også å samarbeide om bachelorutdanning i realfag og teknologi

Les også:  Krimekspert Olav Rønneberg til "Åsted Norge"

– Den samlede teknologikunnskapen i Norge er vesentlig for både stats- og samfunnssikkerheten vår. Da er det også viktig at vi utdanner studenter med den riktige kompetansen og får etablert internasjonalt sterke fagmiljøer i Norge, sier John-Mikal Størdal, administrerende direktør ved FFI.

ITS og FFI samarbeider allerede om flere ulike prosjekter, blant annet innen sensorfusjon, laserteknologi og maskinsyn – det vil si hvordan en datamaskin kan tolke og forstå verden rundt seg ved hjelp av bilder og video.

Og akkurat nå er spiren til et nært samarbeid mellom FFI og ITS halvveis til Mars.

I februar lander Nasas neste Mars-kjøretøy på den røde planeten. Ett av instrumentene på kjøretøyet er laget ved FFI. Det er en georadar som skal kartlegge sedimenter under overflaten på jakt etter tegn på tidligere liv.

Les også:  Legemiddelmangel rammer 1 500 pasienter daglig

Kontrollsenteret for georadaren blir plassert ved ITS. Etter landing skal en gruppe forskere fra FFI og UiO styre radaren og forske videre på dataene som kommer inn.

Dekan Morten Dæhlen ved MN/UiO mener avtalen og samarbeidet er nyttig også for det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

– Vi driver i all hovedsak med grunnforskning. Samarbeidet med FFI gjør at vi får en rikere teknologitilnærming. Vi får bedre kontakt med miljøer og prosjekter som jobber med hvordan teknologi anvendes. Det er nyttig for begge parter.

Instituttleder Stian Løvold ved ITS er enig.

– FFI har en stor stab av dyktige forskere og ingeniører som utvikler tekniske systemer eller delsystemer. Det er til stor nytte for oss å kunne utnytte denne ingeniørkompetansen i forbindelse med vår egen forskning og utdanning, sier han.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.