Stortinget iverksetter skatterevisjon

stortinget

Stortingets administrasjon har nå iverksatt en bred skatterevisjon av ordningene for representantene. Ekstern ekspertise er engasjert til å gjøre revisjonen.

– Jeg forventer at denne revisjonen skal gi oversikt over alle skattemessige forhold knyttet til representantene slik at vi både kan rydde opp der det eventuelt skulle vært skatteplikt, og for at vi skal bli helt trygge på at vi håndterer skatteplikten korrekt fremover, sier Stortingets direktør, Marianne Andreassen.

Les også:  Nettsvindel øker: Nå får du advokathjelp online

Siktemålet med den eksterne skatterevisjonen er todelt: Enkeltsaker skal gjennomgås for å vurdere om det skulle vært beregnet inntektsskatt på fordeler, med tilhørende arbeidsgiveravgift. I tillegg gjennomføres også en bred revisjon av alle skattemessige sider ved ordningene for representantene.

Stortinget har engasjert eksterne advokater fra Advokatfirmaet Grette til å gjøre skatterevisjonen.

– Jeg er opptatt av at arbeidet gjøres så raskt og effektivt som mulig. Samtidig er jeg opptatt av at arbeidet utføres grundig og med nødvendig faglig kompetanse, slik at skatten blir håndtert korrekt, sier Andreassen.

Les også:  Nettsvindel øker: Nå får du advokathjelp online

Bakgrunnen for beslutningen er det som har fremkommet i media den senere tid om Stortingets ordninger for blant annet pendlerbolig. Dessuten har noen representanter selv tatt kontakt for å avklare sine skattemessige forhold. 

I tillegg til dette har presidentskapet besluttet at det skal foretas en gjennomgang av reglene for Stortingets pendlerboliger. Presidentskapet har også bedt om en vurdering av mulige endringer i ordningen for fratredelsesytelse og etterlønn for stortingsrepresentanter. Kontroll vil også være en viktig del av gjennomgangen.

Les også:  Nettsvindel øker: Nå får du advokathjelp online

– Det er viktig at Stortinget har ordninger for representantene som gjør at de kan utøve sitt demokratiske verv. Alle skal ha mulighet til å stille til valg uten å at det medfører store ekstrakostnader. Samtidig skal det skattemessige selvfølgelig håndteres korrekt, sier Andreassen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.