LESERINNLEGG: Slik vil FrP øke gasseksporten til Europa

gass

Norsk naturgass er kritisk viktig for Europa i tiden vi står i. På kort tid har vi blitt kontinentets største og viktigste tilbyder. Det bør forplikte norske politikere til å tenke nytt rundt vår rolle som energiaktør. Derfor foreslår Frp syv forslag i Stortinget som vil sikre betydelig økt gasseksport i årene som kommer. 

Av: Marius Arion Nilsen, energipolitisk talsperson i Fremskrittspartiet.

Vladimir Putins brutale invasjon av Ukraina og påfølgende energikrig mot Europa har bidratt til prissjokk i gassmarkedet. På få måneder har Russland begrenset tilgangen på gass fra landet kraftig, noe som i retur har gitt rekordhøye priser. Konsekvensene er dramatiske for landene rundt oss som inn mot vinteren bruker gass som primærkilde til oppvarming av hus og hjem. For europeisk industri kan mangelen på gass resultere i lavere produksjon, redusert verdiskapning og økt arbeidsledighet.

Dersom Europa skal lykkes med å slå tilbake Russlands hybride krigføring der energi blir brukt som våpen mot uskyldige, er vi nødt til å øke vår egen produksjons- og eksportevne. Energistormakten Norge kan i så måte bli en enda viktigere nøkkelspiller. Gjennom en felleserklæring mellom Norge og EU i sommer, ble det klart at EU snur 180 grader og vil støtte at Norge leter etter gass også etter 2030. Bakteppet er en erkjennelse om at EU vil trenge mer olje og gass fra Norge i flere tiår fremover. 

Les også:  Boliger til flytninger i Nordland: – Vil ha frivillighet framfor tvang

Ingen seriøse aktører i Europa stoler lenger på at Russland overholder tidligere inngåtte energiavtaler. Etter over 50 år med olje- og gassproduksjon har derimot Norge vist seg som en pålitelig og stabil leverandør av energi. Det forplikter også for veien videre. Med relativt enkle grep har selskapene på norsk sokkel økt produksjonen av gass med rundt 8 prosent sammenlignet med 2021. Det høres kanskje ikke så mye ut, men i energimengde utgjør det en økning på hele 100 TWh. Det tilsvarer rundt 66 prosent av Norges årlige kraftproduksjon. 

Les også:  Dødsfall i trafikken: Færre drepte i november

Men bortfallet av russisk gass fra det europeiske markedet utgjør dessverre et vesentlig større energivolum enn dette. Norge kan, og bør utnytte denne muligheten til å befeste vår posisjon som global energistormakt. Med politiske grep kan vi gjøre enda mer for å styrke produksjon og eksport av olje og særlig gass.  

I forslagene som Fremskrittspartiet nå fremmer i Stortinget, ligger det konkrete løsninger for å øke leting, produksjon og eksport av gass til Europa. Vi foreslår blant annet at regjeringen snarlig utlyser 26. konsesjonsrunde for leting etter olje og gass i nye felt, øker TFO-runden og åpner flere blokker for leting og utvinning i nærheten av eksisterende infrastruktur. 

I tillegg ber vi regjeringen framskynde arbeidet med å finne en eksportløsning for gass fra Barentshavet slik at vi på sikt kan øke eksporten fra området. Her ligger store deler av våre gjenværende olje- og gassressurser, og aktører som Gassco har lenge etterlyst realisering av ny infrastruktur.  

Les også:  Kraftig motstand mot Helse Nord-planer

Flere felt på norsk sokkel kan komme i drift dette tiåret og øke produksjonen av olje og gass. På Linnorm-feltet ligger Norges største gassfunn, og produksjon herfra kan realiseres allerede innen 2026 dersom Norske Shells løsning blir vedtatt. Vi foreslår derfor at regjeringen umiddelbart går i dialog med partene med klare forventninger om snarlig realisering av prosjektet. 

Politikere fra Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet har tidligere signalisert at de er positive til tiltak som vil øke vår evne til å eksportere mer gass til Europa. Tiden er inne for at disse partiene også viser dette i praktisk politikk i Stortinget, og støtter våre forslag om en storsatsing på økt gasseksport til kontinentet. 

Slik øker vi den samlede energimengden, reduserer prisene og fratar Russland betydelig energimakt.  

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.