Senterpartiet vil sikre mer forutsigbarhet for forsvarsansatte

Foto: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet

Det har over flere år vært kommunisert en utfordring fra Forsvaret at en ønsker lengre ståtid blant de ansatte, altså at personellet jobber lengre i Forsvaret, for å bygge et sterkere forsvar av landet. Å sikre mer trygghet og forutsigbarhet for forsvarsansatte er noe arbeidstakerorganisasjonene og Forsvaret selv har pekt på som avgjørende for å forlenge ståtiden.

– Senterpartiet mener at de signalene som høyreregjeringen sender ut ved å øke husleien, ikke legge til rette for ledelseselement i hovedområdene til Forsvaret i Nord-Norge og ikke gjøre en jobb i forhold til å sikre fullverdig pensjonsgrunnlag for tilsatte bidrar til å skape usikkerhet i Forsvaret. Vi vil jobbe for bedre forutsigbarhet og mer trygghet for ansatte i Forsvaret, sier Sandra Borch.

Les også:  – Helse Nord må endre kurs

Høyreregjeringen vil at Forsvaret skal øke husleia til sine ansatte. Dersom et nytt forslag blir vedtatt, kan folk i Forsvaret ende opp med å betale tre ganger så mye i husleie.

– Senterpartiet vil ikke øke husleien til forsvarsansatte fordi vi frykter signalene som sendes gjennom en slik endring bidrar til at færre ønsker å bli i Forsvaret. Forsvarsansatte er befattet av et omfattende beordringssystem hvor en ofte er 3 til 5 år i en stilling før en bytter jobb. Skal en da ha markedspris på forsvarsboligene innsnevrer man muligheten de ansatte har til å etablere seg å sikre fremtiden sin, fortsetter Borch.

Les også:  LESERINNLEGG: Nordland SV krever en ny Nord-Norgeplan

Det har pågått en diskusjon om å flytte ledelseselement i Forsvaret nordover helt siden 2012. Det har også vært en uttalt ambisjon fra forsvarssjef Eirik Kristoffersen at Forsvaret skal være mest mulig likt organisert i fred, krise og krig.

– Senterpartiet er helt på linje med forsvarssjefen i denne saken og vi mener at ved å flytte ledelseselement nordover legger man også opp til å beholde viktig kompetanse ved å signalisere at det finnes karrieremuligheter i hovedinnsatsområdet til Forsvaret. At høyreregjeringen gang på gang har trosset Stortingets vedtak og forsvarssjefens ønske i denne saken er uhørt,  sier Borch.

Les også:  Boliger til flytninger i Nordland: – Vil ha frivillighet framfor tvang

Arbeidstakerorganisasjonene i Forsvaret peker på at pensjonssystemet i dag gjør at flere søker seg bort fra Forsvaret. Forsvarsansatte får i dag ikke pensjon av hele lønnen og tillegg som kan utgjøre opptil 60 prosent av lønnen i noen tilfeller, teller ikke med når pensjonen skal beregnes.  

– Senterpartiet mener at det må gjøres noe med pensjonssystemet i Forsvaret og vi mener det det er underlig at øvelser og vakt ikke skal inngå i pensjonsgrunnlaget til forsvarsansatte. Dette er noe vi vil se på om vi kommer i regjering, avslutter Borch. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.