Rekordlavt antall dødsulykker i trafikken i 2020

fartsgrense

95 personer mistet livet i trafikken i 2020. Det er 13 færre enn i fjor, og første gang siden tellingene startet at antallet omkomne i et kalenderår er under 100. Trygg Trafikk peker på viktigheten av at politiske beslutninger ikke må motarbeide nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken.

Antallet omkomne har ligget relativt stabilt rett over 100 de siste tre årene, og er nå for første gang siden 1947 endelig under 100. Direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen, er nøkternt optimistisk.

– At vi nå har klart å komme under 100, viser at målrettet trafikksikkerhetsarbeid fungerer. Likevel har vi en lang vei å for å nå nullvisjonen om at ingen skal omkomme eller bli hardt skadd i trafikken. Da er vi avhengig av fortsatt politisk handlekraft, og det siste vi trenger er politiske beslutninger som går på tvers av nullvisjonsarbeidet, sier Johansen.

Les også:  Ny rapport: Barnevernet slaktes av Helsetilsynet

Han er kritisk til at samferdselsministeren nylig godkjente bygging av smal firefeltsmotorvei, og til forslaget om å legge ned UP i Politimeldingen som er til behandling i Stortinget.

Menn utmerker seg nok en gang mest negativt på ulykkesstatistikken. Av de som omkom på norske veier var 78 menn og bare 17 kvinner. Det betyr at 82 prosent av de drepte var menn.

Les også:  LESERINNLEGG: Fortjener kriminelle innvandrere bedre tannpleie enn minstepensjonister?

– Kvinner blir stadig sikrere trafikanter. Det samme kan vi dessverre ikke si om menn. Dette var enda tydeligere i 2020 enn tidligere år. Det er ingen tvil om at det fortsatt er blant godt voksne menn at det er behov for den mest markante endringen av holdninger og adferd på veien, slår Johansen fast.

Et annet trekk ved ulykkesstatistikken i 2020 er en betydelig nedgang i antall omkomne bilførere- og passasjerer – 54 mot 71 året før.

– Det er bra at færre omkommer bak rattet eller i passasjersetet. Men samtidig må vi huske på at det er andre trafikantgrupper hvor utviklingen ikke er like god. Derfor er det viktigere enn noen gang å jobbe helhellig med trafikksikkerhetsarbeidet, fortsetter han.

Les også:  Sex uten samtykke: AUF Nordland fikk gjennomslag i Arbeiderpartiet

Særlig dyster har 2020-statistikken vært for motorsyklistene.

– Motorsyklister lå i mange år på et høyt nivå med rundt 20 dødsulykker årlig. Den trenden klarte vi å snu for et par år tilbake. Derfor er det veldig trist å se at antallet MC-dødsfall har gått opp med fire personer siden året før, og hele seks siden 2018, og nå er tilbake på 20 omkomne i 2020. Det er mer enn 20 prosent av dødsulykkene i fjor.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.