Regnskap Norge bekymret: Skatteregningen og konkursene øker

Regnskap Norge

Ferske tall fra Dun & Bradstreet viser at antallet konkurser fortsetter å øke. – Stadig flere bedrifter må stenge dørene. Regnskap Norge oppfordrer regjeringen til å legge til rette for verdiskaping og vekst i statsbudsjettet for 2024. Mer enn noensinne trenger næringslivet forutsigbare rammebetingelser, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge. 

Tall fra Dun & Bradstreet viser at antallet konkurser hittil i år er på 3311. Det tilsvarer 22 % flere konkurser enn samme periode i 2022. Totalt 372 bedrifter stengte dørene i september. Det er 1,9 % flere sammenlignet med september i fjor. Økningen er størst i detaljhandelen og hotell- og restaurantbransjen. 

– Regjeringen har de siste årene overrumplet næringslivet med økte skattebyrder samtidig som konkursene øker. Regnskap Norge er bekymret for svekkede rammevilkår for næringslivet, spesielt for de små og mellomstore bedriftene. Vi forventer at regjeringen fjerner den midlertidig økte arbeidsgiveravgiften, reduserer formuesskatten og presenterer konkrete forenklingsforslag for næringslivet når forslag til statsbudsjett legges frem på fredag, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge. 

Les også:  Ny direktør i SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge

– Mer enn noensinne er det viktig å redusere administrative byrder og ikke påføre næringslivet nye kostbare rapporteringsoppgaver. Den kraftige økningen i konkurser vi har sett i år, viser hvor viktig det er å legge til rette for verdiskaping, vekst og arbeidsplasser over hele landet, sier Aale-Hansen.

Regnskap Norge forventer at den midlertidige arbeidsgiveravgiften på 5 % på inntekter over 750 000 kroner fjernes. 

– Innføringen av en midlertidig økt arbeidsgiveravgift var dårlig begrunnet, dårlig utredet og uten hensyn til en virksomhets lønnsomhet, påpeker Regnskap Norge-direktøren: – Konkurstallene i næringslivet er nå rekordhøy. Regjeringen bør anstrenge seg for å stimulere og ikke svekke næringslivet. Vi forventer derfor at den midlertidige økningen nettopp er det – midlertidig – og fjernes fra og med 2024. 

Les også:  Black Week ga pakkerekord for Posten

Regjeringen har de siste årene sendt sjokkbølger gjennom næringslivet ved å øke skattebyrden betraktelig. Den samlede skatteregningen har faktisk doblet seg siden regjeringsskiftet, viser en analyse utført av Regnskap Norge. 

– Skatteregningen har totalt sett økt kraftig de siste to årene. En fersk analyse vi har gjort viser at virksomheter i år må betale mer i skatt i form av utbytteskatt og selskapsskatt, alene for å finansiere formuesskatten, sier Rune Aale-Hansen. 

Les også:  Viktig for norsk sjømatnæring å være synlig i Kina

– Regnskap Norge deler ambisjonen om å forenkle hverdagen for landets små- og mellomstore bedrifter. Det vil bidra til et mer konkurransedyktig og levedyktig næringsliv og mer forutsigbare rammebetingelser. Regjeringen er halvveis i sin stortingsperiode. Nå etterlyser vi økt innsats, sier Regnskap Norge-sjefen:

– Vi har identifisert 38 konkrete forslag som vi har delt med regjeringen. Disse vil potensielt kunne spare næringslivet for 30 milliarder kroner. Rapporten vår beviser at det er mulig å spare næringslivet for kostnader og administrative byrder – om viljen er til stede.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.