straff dom

Konkursene i Nordland steg med 25,5 prosent i 2022

I året som nettopp har gått gikk 3723 bedrifter konkurs, en økning på 11,7 prosent sammenlignet med 2021. For Nordland er økningen på 25,5 prosent. Verst har det gått utover hotell og... Les mer »
straff dom

Konkursene økte med 233 prosent i Nordland!

Sommeren har ikke lettet på trykket for bedriftene. I juli måned har det vært en økning i konkurser på hele 33,8 prosent sammenlignet med samme måned i 2021. Spesielt er det bransjene... Les mer »
straff dom

Nedgang i konkurser – Økning i Nordland

Antall konkurser og tvangsavviklinger gikk ned med til sammen 24,9 prosent i april sammenlignet med samme måned i fjor. – Det er overraskende at antallet konkurser går ned i en tid hvor... Les mer »
straff dom

Tredje måned på rad med konkursøkning – Størst økning i Nordland

De lave konkurstallene fra pandemien er over. Hele 2281 ansatte har mistet jobben som følge av konkurser hittil i år. I årets første kvartal har konkurser og tvangsavviklinger økt samlet med 18,9... Les mer »
straff dom

Over 150 % økning i konkurser i Nordland!

Konkursene øker for andre måned på rad. Hittil i år har konkurser og tvangsavviklinger økt samlet med 25,3 prosent i forhold til januar og februar i fjor. Det er først og fremst... Les mer »
alkohol

Færre gikk konkurs i Nordland i 2021

I året som nettopp har gått gikk 3331 bedrifter konkurs og 1599 ble tvangsav-viklet av myndighetene. Samlet ga dette en nedgang i konkurser og tvangsavviklinger på 9,8 prosent sammenlignet med 2020. Over... Les mer »
bisnode

Laveste antallet konkurser på 10 år!

De siste konkurstallene før valget viser at næringslivet klarer seg svært bra. I august gikk antallet rene konkurser ned med 14,8 prosent målt mot samme måned i 2020. Hittil i år har... Les mer »