Nye tall: Nord-studentene mer fornøyde

nord universitetet

Studentene ved Nord universitet er mer fornøyd med studiekvaliteten og har en bedre studiehverdag enn for ett år siden.

1232 studenter ved Nord universitet har svart på Studiebarometerets undersøkelse om hvordan de opplevde studiekvaliteten i 2023.

– Studiebarometeret er svært viktig for oss. Vi får tilbakemelding fra studentene på viktige områder slik at vi kan styrke kvaliteten i utdanningene våre. Undersøkelsen viser at vi har jevn eller bedret tilbakemelding på alle hovedområder sammenlignet med for ett år siden. Studentenes totalvurdering av studieprogrammet sitt viser også positiv utvikling. Dette er gledelige resultater, sier prorektor for utdanning Levi Gårseth-Nesbakk.

Rekordhøy svarprosent inspirerer
56 prosent av studentene svarte på undersøkelsen i 2023, en tydelig økning fra 52 prosent i 2022. Det nasjonale tallet er til sammenligning 40 prosent. En høy svarprosent er med på å sikre stor grad av representativitet.

Les også:  MK Faxsen får over en halv million kroner i støtte fra Kulturminnefondet

– Vi har jobbet systematisk over flere år for å sikre oss at flest mulig svarer på undersøkelsen.

Det er inspirerende for oss å oppleve at studentene prioriterer å svare på Studiebarometeret, og vi takker alle som har svart. Den høye svarprosenten gir oss godt grunnlag for å ta arbeidet videre, også med forbedringer på det enkelte studieprogram, sier prorektor Gårseth-Nesbakk.

Godt faglig og sosialt miljø
Studiebarometeret inneholder også spørsmål om det faglige og sosiale miljøet på utdanningsprogrammet, et område der Nord universitet tradisjonelt har hatt god score. Her ser vi en styrking fra 2022 til 2023.

Les også:  Klæbo kommer til Kobberløpet i Sulitjelma

Rebekka Wangberg tar lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag og trives godt.

– Studenter jeg snakker med som studerer i store byer, som for eksempel Trondheim, forteller om veldig store kull og forelesninger i store auditorium. Her er forholdene mindre og langt mer oversiktlige. Det er masse aktiviteter, og vi har det så gøy sammen. 

– I tillegg er den faglige kvaliteten høy. Alle faglærerne våre har et engasjement og en glede som smitter over på oss studenter. De bryr seg på ekte om både deg og klassemiljøet. I tillegg er de veldig faglig flinke, og har selv både forsket og gitt ut egne fagbøker. Da føler man jo at man må følge med litt ekstra, sier Wangberg.

Les også:  Video: – Fauske kommune er redd sin egen barneverntjeneste

Solid arbeid har gitt resultater
Helsefagutdanningene er et godt eksempel på at god innsats over tid gir resultater. Tallene fra 2023 viser godt fornøyde studenter ved de helsefaglige utdanningene.

– Det har blitt jobbet godt og systematisk ved helsefagutdanningene. De har gått målrettet inn og gjort helt konkrete forbedringer, blant annet knyttet til studentenes praksis i arbeidslivet. For oss alle ved universitetet er de flotte resultatene en virkelig god motivasjon, sier Levi Gårseth-Nesbakk.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.