Ny rapport: Vurderer bedre bonuser for ansatte i Forsvaret

ffi

Gjennom flere år har FFI-forskerne Torbjørn Hanson, Ane O. Presterud og Petter Y. Lindgren studert Forsvarets bonusordning nøye. I den andre rapporten fra denne studien har de sett på retensjonsbonusen som har blitt benyttet i Forsvaret siden 2004.

Studiene av bonusordningen er svært aktuelle fordi spesialistene utgjør en av grunnpilarene i et stadig mer høyteknologisk forsvar. Mer komplekse oppgaver og ny teknologi øker kravene til erfaring og kompetanse hos spesialistene.

Økt ståtid vil styrke erfaringsnivået og kompetansen blant personellet, noe som er en forutsetning for å lykkes med et avansert, teknologisk forsvar.

T35-bonusordningen består av en bonus på 1,1 million kroner. Dens primære mål er å kompensere personellet for en arbeidskontrakt som opphører ved fylte 35 år. Det sekundære målet med bonusen er å øke personellets ståtid.

Les også:  Kunstig intelligens: Foreslår tiltak for å sikre eksamen

Til tross for bonusordningen har sluttraten blant T35-personell vært så høy at ordningen i 2020 ble revidert.

FFI-forskerne har studert alt tilgjengelig data på samtlige T35-personell gjennom deres karriere og har derfor et unikt og stødig datagrunnlag for sine konklusjoner.

Ifølge dem, er det all grunn til å tro at den reviderte ordningen vil ha ønsket effekt.

– Våre beregninger viser at endringene i bonusordningen som ble gjort i 2020 så mye som dobler verdien av ordningen for personellet. Alt annet likt, kan vi derfor forvente at sluttratene vil reduseres med den nye ordningen, forteller Torbjørn Hanson.

Les også:  LESERINNLEGG: Nei til flere amerikanske baser i Norge!

Det er særlig mulighetene til å få utbetalt deler av bonusen etter fem år og muligheten til å ta ut bonusen i form av studiepermisjon hvor personellet beholder grunnlønnen, som sørger for den positive effekten.

Utdanningsbonusen gir personellet mulighet til å ta sivil utdanning parallelt med sin jobb i Forsvaret. En rekke tidligere studier finner at spesialistene har etterlyst en slik mulighet. Forsvaret vil samtidig kunne nyte godt av den sivile kompetansen som T35-personellet skaffer seg, forteller Hanson.

Likevel er ikke ordningen feilfri. Den nye ordningen tilbyr personellet samme totale utbetaling (11 G), men vil allikevel kunne doble Forsvarets totale kostnader til bonus.

Les også:  - Arbeidsgiver bør hjelpe medarbeidere med dårlig råd

– Kort fortalt vil den nye ordningen koste mye mer, særlig på grunn av utbetalinger til personell som ville blitt værende uansett, men som nå får høyere utbetalinger. Selv under nokså optimistiske antagelser om effekten av ny ordning på sluttrater, vil kun om lag 10–20 prosent av bonusmidlene gå til personell som står lenger i Forsvaret enn de ville gjort i gammel bonusordning. Det antyder at ordningen kunne vært mer kostnadseffektiv, avslutter Hanson.

I rapporten diskuterer forskerne derfor også flere andre alternativer som kunne påvirket både effekt og kostnader.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.