Ny analyse: Norge kan være 72 prosent elektrisk i 2030

strøm energi

Men det krever vesentlig sterkere tiltak fra myndighetenes side, viser en ny analyse fra Bellona og Elektroforeningen. Allerede innen utløpet av 2021 kan Norge gå fra 51 % til 56 % elektrifisering. Og i 2040 kan Norge være 85 prosent elektrisk.

Mange av tiltakene som kreves må imidlertid iverksettes allerede i inneværende stortingsperiode om effekten skal nås innen 2030. Dagens Storting er derfor avgjørende for at dette potensialet skal utløses.

Tiltak som haster
For å nå målet kreves en total endring i energisystemet i transportsektoren som i dag er kun 6% elektrifisert. I tillegg må fossil oppvarming i industrien fases ut, og det må stimuleres til bruk av elektriske anlegg- og jordbruksmaskiner.

Les også:  Slik blir ladesommeren

– Overgangen til et nullutslippssamfunn krever at vi faser ut bruken av fossil energi. Elektrifisering gir en høy grad av energieffektivisering, flere bruksområder for fornybar energi, og er en svært viktig nøkkel for mindre klimagassutslipp og lokal forurensning. Nå trenger vi et rammeverk som muliggjør at vi når målene for elektrifisering, sier Christina Ianssen i Bellona.

– Elektrifisering effektiviserer bruken av energien og gir stor klimagevinst. Det skapes norske arbeidsplasser gjennom mulighetene som åpnes for norsk leverandørindustri. Vi er alt i dag i verdensklasse på mye av teknologien som er nødvendig for et elektrisk samfunn, sier Frank Jaegtnes, administrerende direktør i EFO.

Les også:  Slik blir ladesommeren

Vi har nok fornybar strøm
En normalårsproduksjon av fornybar elektrisitet i Norge ligger på cirka 139 terrawattimer. Med dagens elektrifiseringsgrad på 51 % bruker vi cirka 119 terrawattimer. Med en økning i elektrifiseringsgraden til 72 % i 2030 vil vi bruke cirka 143 terrawattimer årlig.

– Om vi bare tar utgangspunkt i allerede vedtatte kraftutbygginger i Norge vil dette være dekket med god margin. Ingenting tyder på at vi ikke vil ha nok kraft til å elektrifisere Norge, sier Jaegtnes.

Les også:  Slik blir ladesommeren

EFO og Bellona jobber sammen om et veikart som skal vise at Norge kan bli verdens første helelektriske samfunn. Første del av arbeidet var en kartlegging av hvor elektrifisert Norge er i dag. Del to av arbeidet er hva som må til fra dagens status til helelektrifisering. Resultatet blir presentert i dag på Elektroforeningens 100-års-jubileum og på Elbarometer.no.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.