Ny algelab åpnet i Bodø

nfk

Fylkesråd for næring Linda Helen Haukland og ordfører Ida Pinnerød åpnet NIBIOs nye algelaboratorium i Bodø.

– Satsingen til NIBIO i Bodø har overgått våre forventninger. Fra å være bemannet med èn forsker, har laben nå ti forskere som alle jobber med makroalger. Det er veldig bra for Bodø og Nordland at det bygges opp et slikt høykompetent forskningsmiljø på dette feltet her hos NIBIO i Mørkvedbukta. Det er også godt å se at det er et samarbeid mellom NIBIO og Nord universitet på dette området, sa fylkesråd Linda Helen Haukland da hun sammen med ordfører Ida Pinnerød stod for den tradisjonelle snorklippingen som markerte åpningen av laben.

Det vil si, det var ikke noen tradisjonell snor som ble klippet over, men derimot en langstrakt bit av tang! Som seg hør og bør på et algelaboratorium kanskje?

Les også:  Nye lufthavner for Tårnsenteret i Bodø

Og det er nettopp forskning på tang eller makroalger som foregår i NIBIOs lokaler. Her lages det blant annet setteplanter som tangdyrkere kan bruke når de skal etablere innhøstingshøstingsplasser. Her forskes også på ulik bruk av makroalger, som et ledd i å hjelpe næringen til lønnsomhet. Tang eller mikroalger viser stort potensial blant annet som tilsetning til fiskefor, noe som kan redusere sjømatnæringens avhengighet av soja fra eksempelvis Sør-Amerika.

Dette er helt i tråd med regjeringens ønske om mer selvforsyning og større grad av sikkerhet i norsk matproduksjon. Makroalger kan også brukes som et naturlig tilsetningsstoff i ulike matvarer, eksempelvis softis. Mulighetene er mange, og forskerne finner stadig nye egenskaper og bruksområder. 

Les også:  Arctic Race of Norway: Må ha over 100 løypevakter i Bodø

– Vi må ikke glemme at vi her i Nordland bor langs en av verdens mest produktive kystområder, det er en grøderik blå åker, sier Jan Johansen som er fakultetsdirektør og forskningssjef i divisjon for matproduksjon og samfunn i NIBIO.

NIBIOs forskninsinnsats var på sparebluss i Bodø da Nordland fylkeskommune og Bodø kommune i 2020 gikk inn med 3,3 millioner hver i et prosjekt for å revitalisere forskningsmiljøet. Denne satsingen har gitt stort utbytte på flere områder. I dag er det tilsammen 10 forskere fra flere land som jobber ved laben, og oppdragsmengden øker. Kontakten mellom akademia og næringslivet er altså for lengt opprettet.

Les også:  Skoletilbud i Nordland på høring

 – Jeg er veldig stolt og glad for at vi sammen har fått til å skape et ledende forskermiljø på makroalger her i Bodø. Her har en visjon blitt til virkelighet. Spesielt er det flott å se at forskermiljøet her er internasjonalt. Innen sjømat, som i andre næringer, står vi på skuldrene og nyter godt at det arbeidet generasjonene før oss har gjort. Jeg tenker at det arbeidet som gjøres i dette forskermiljøet kan bli veldig viktig for fremtidens matproduksjon i Nordland og i Norge, avslutter ordfører Ida Pinnerød.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.