Strengere vinterkrav for tunge kjøretøy

nlf

Nye regler for vinterdekk til tungbiler innføres fra 1. november. – Vi håper dette vil bidra til enda tryggere vinterveger, sier leder for utekontroll i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel. NLF-direktør Geir A. Mo uttrykker det enda sterkere: – Dette er et viktig tiltak for bedre trafikksikkerhet!

– Kravet til hva som er godkjente vinterdekk på tunge kjøretøy er noe innskjerpet sammenliknet med hva det var tidligere. Men jeg vil minne om at hovedregelen fortsatt er at fører til enhver tid må sørge for at kjøretøyet er riktig skodd for gjeldende føre, sier Kjetil Wigdel.

Konkret innebærer de nye reglene at dekk på styrende foraksel og drivhjul på tunge kjøretøy nå må være merket 3PMSF, bedre kjent som alpesymbolet. Løpehjul og tilhenger vil fortsatt ha et minstekrav om M+S-merking (mud and snow). Krav til mønsterdybde er det samme, minimum 5 millimeter på samtlige hjul.

Regelendringen ble annonsert i fjor høst, så transportbransjen har hatt ett år på å forberede seg. 

– Forskriften som nå trer i kraft, omfatter det samme som vi spilte inn i høringssvaret, så vi er godt fornøyd med disse endringene. Alt som kan bidra til å gjøre det sikrere å kjøre på vintervegene våre, er av det gode – selv om noen må tåle en ekstra kostnad, sier administrerende direktør i Norsk Lastebileier-Forbund (NLF), Geir A. Mo. 

Les også:  Kraftig økning i tyveri fra bil

De som nettopp har investert i nye dekk, får en liten utsettelse. Dersom kjøretøyet benytter piggdekk merket «mud and snow» produsert fra uke 40/2017 og til uke 40/2019 (angitt på dekkets side), gjelder ikke kravet til «3 peak mountain snowflake» på drivaksler og fremre styreaksler for vintersesongen 2020/21.

Både Wigdel og Mo understreker at gode dekk ikke løser alle utfordringer på norske vinterveger. 

– Gode vinterdekk er selvsagt viktig, men det er ingen garanti mot at vi også i år opplever at trafikken står på grunn av vogntog som ikke kommer seg verken fram eller tilbake. Sjåføren har til enhver tid ansvar for å avpasse farten etter forholdene. I ekstra utfordrende vær- og føreforhold, må hun eller han vurdere å vente med å kjøre til det blir bedre, sier Wigdel. 

Les også:  Avinors systemer ikke berørt av globale IT-problemer

I vinterhalvåret er det påbudt å ha med kjetting. 

– Nå må også kjettingen være tilpasset hjulene, slik at man ikke bare kan låne hva som helst. Dessuten må man vite når kjettingene bør på, og ikke minst hvordan man gjør det. Her spiller kunnskap og erfaring inn. Vi har laget en egen kjettingveileder som vi deler ut. Øver man litt i forkant, tar det ikke så mye ekstra tid å legge på kjettingen når det er nødvendig. Og den dagen kommer, lover Mo.

NLF-direktøren understreker at det også er viktig å kontrollere gummikvaliteten på dekkene.

– Et hengerdekk med steinhard gummi, konstruert for å kjøre ekstremt mange mil på kontinentet, vil fortsatt være livsfarlig å bruke på norske vinterveger. Så også her er det avgjørende med økt og bedre kontrollinnsats, sier Geir A. Mo.

Statens vegvesen vil også i år gjennomføre mange kontroller i hele landet for å sjekke vinterutrustningen på tunge kjøretøy. 

– Selv om tilstanden på dekk har blitt bedre i takt med at reglene for vinterdekk gradvis er skjerpet de siste årene, er det et lite mindretall som slurver eller som bevisst forsøker å lure seg unna. Vi er avhengig av kontroller langs vegen for å avsløre dette og andre feil og mangler som er til fare for andre trafikanter, sier Wigdel. 

Les også:  Arctic Race of Norway: Må ha over 100 løypevakter i Bodø

Geir A. Mo ønsker kontrollene velkommen. 

– Vi i NLF og Statens vegvesen jobber mot samme mål. Vi ønsker sikre veger for alle trafikanter og like konkurransevilkår i transportbransjen. Kontrollene Vegvesenet gjennomfører, bidrar til å luke ut aktører som ikke følger regelverket, gjør arbeidsplassen tryggere for yrkessjåførene og fører til bedre sikkerhet for alle som ferdes på vegen.

Kjetil Wigdel understreker at de fleste tunge kjøretøy som går på norske veger er i god stand.

– Vi har et godt samarbeid med tungbilbransjen, og jeg opplever at de aller fleste har alt i orden. Men, som på mange andre områder i samfunnet, er det et lite mindretall som ødelegger helhetsinntrykket.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.