NSB-konsernet: Gode økonomiske resultater for buss og persontog

geir isaksen

Tog og bussvirksomheten i NSB-konsernet viser god drift og leverer gode økonomiske resultater. Innen godstransport med tog, er situasjonen fremdeles svært krevende.

NSB-konsernet har fire forretningsområder: Buss (Nettbuss), persontog (NSB Persontog), godstog (CargoNet) og reiseliv. Driftsinntektene i 1. tertial 2018 ble på i underkant av 5,2 milliarder kroner, med et driftsresultat på 97 millioner kroner.

Gode økonomiske resultater og trafikkvekst i persontog
– Jeg er fornøyd med at vi leverer gode resultater i en periode preget av både driftsforstyrrelser og omstillinger internt, sier Geir Isaksen, konsernsjef i NSB-konsernet.

– Vi forbereder oss på konkurranseutsettingen av persontog samtidig som vi skal utvikle nye tilbud og levere gode og forutsigbare reiser til kundene hver dag, understreker konsernsjefen.

– Det er positivt å se at stadig flere velger å reise med oss. Kundene våre er hverdagshelter som er med på å løse samfunnets utfordringer knyttet til bilkøer, parkeringsproblematikk og klimautslipp. Våre medarbeidere jobber hver dag for at grønne reiser med buss og tog skal bli enda mer attraktive, sier Geir Isaksen.

Les også:  Vil ha samferdselssatsing i Ofoten

NSB er Norges mest bærekraftige selskap
NSB ble i vår kåret til «Norges mest bærekraftige selskap 2018» i Sustainable Brand Index, Nordens største merkevareundersøkelse om bærekraft. Et representativt utvalg på 6000 nordmenn stemte frem NSB som vinneren.

– Denne prisen inspirerer og gjør oss stolte. Takket være iherdig innsats fra alle våre medarbeidere er vi med på å kutte klimagassutslipp og redusere antall biler på veiene. Deres innsats bidrar til at stadig flere velger å reise kollektivt, sier Geir Isaksen.

Les også:  LESERINNLEGG: Bilistene skal piskes på plass

Krevende driftssituasjon for gods og persontog
Våre kunder er avhengig av at togene går og kommer frem når de skal. Dessverre har både godskundene og persontogkundene i vinter opplevd mange forsinkelser. Dette har også gitt lavere kundetilfredshet.

– En kald og snørik vinter har medført store driftsforstyrrelser for CargoNet, og resultatene er svake. Dersom gods på bane skal lykkes, er det viktig å sikre rammebetingelser som gjør det mulig for godsoperatørene å konkurrere med lastebilnæringen, sier Isaksen.

I tillegg til den kalde og snørike vinteren har mange feil på togskinnene, strømforsyning og signalanlegg kombinert med en periode med driftsutfordringer i NSB, gitt en nedgang i punktlighet for persontog fra 91,1 prosent til 85,6 prosent.

Nettbuss vinner anbud og kundetilfredshetsmålinger
Nettbuss har over lang tid arbeidet målrettet med kvalitetsforbedringer og effektivisering. Det er derfor gledelig å se at Nettbuss fortsetter med gode driftsresultater og vinner viktige kontrakter.

Les også:  Historisk enighet i bussoppgjøret

Ekspressbussene i Sverige imponerer spesielt, og tok nylig de to øverste plassene i den svenske kundetilfredshetskåringen Svensk kvalitetsindeks. I tillegg investerer Nettbuss i fremtidens løsninger og teknologi, for å gi kundene den beste reisen.

– Vi vant nylig fire kontrakter på Romerike med oppstart i 2019, og har blant annet investert i 44 hybridbusser av en ny type som er 24 meter lange til oppstart av den nye kontrakten i Trondheim by. I tillegg tester vi ut ny teknologi og satser offensivt på nye løsninger som gir kundene våre de beste reisen hver dag. Dette gjør oss til en vinner i fremtiden, sier Isaksen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.