Æreskulturen fører til tvungen assimilering

stortinget slottet

Æreskulturen kan være brutal, flere unge blir tvunget til å assimilere seg helt bort fra sin kultur og sitt nettverk. For mange så betyr det at de må adoptere seg bort rett og slett.

Dette er ikke noe de ønsker, men blir tvunget til det fordi det blir vanskelig å fortsette å være i sitt tidligere nettverk.

Vi finner æreskulturen i flere innvandrermiljøer, men æreskulturen kan også finnes i norske miljøer og da tenker jeg på unge norske som må forlate trosretninger, som for eksempel Jehovas vitner.

Les også:  Listhaug: – Regjeringen er bakpå i sikkerhetspolitikken

Hjelpekilden er en organisasjon som hjelper utbrytere fra de miljøene. Og norske utbrytere får også utfordringer med å starte helt på nytt etter å ha brutt ut av sitt miljø. Flere av de må også assimilere seg helt bort og finne nytt miljø.

Æreskulturen kan være skummel på mange måter, og det er forståelig at unge assimilerer seg, dette kan være i frykt for æresdrap og lignende.

Æreskulturen er alt fra små bagateller til så alvorlig som frykt for æresdrap. Røde kors som jobber med æreskulturen og tvangsekteskap tar imot flere unge som er i fare og som lever under frykt.

Les også:  Ny rapport: Barnevernet slaktes av Helsetilsynet

De hjelper de unge med å komme i sikkerhet, og hjelper de videre i hjelpeapparatet. Det verste må vel være frykten for æresdrap, dette er noe våre unge ikke skulle tenkt på, men dessverre så er det tilfeller hvor æresdraprisiko er tilstede.

Foreldre burde skamme seg hvis de truer sine unge med æreskultur og æresdrap, det er trist at det oppdages litt sent i noen hjem. For er du under 18, så kunne barnevernet gripe inn og ta omsorgen.

Les også:  Rødt Nordland: – EØS-rapport gir grunn til bekymring

Ingen barn og unge bør vokse opp i æreskulturen og foreldre bør fratas omsorgen hvis æreskulturen er tilstede.

Flere norske unge opplever også det å måtte starte på nytt som en utfordring, å bryte ut av religiøse miljøer som Jehovas vitner feks kan føre til ekskludering fra sin norske familie og nettverk.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Abida Akhtar Nilsen

Norsk-pakistansk forfatter og frihetsforkjemper. Nominert til Plan Norge Jenteprisen 2017. Styremedlem Senter for sekulær integrering.