Niqab-forbudet et tydelig signal til verden

islam

Norge blir det første nordiske landet og det sjette europeiske land som innfører nikab- og burkaforbud i undervisningssituasjoner.

Dette er et tydelig signal til resten av verden. FrP har gang på gang fremmet forslag om forbud mot niqab og burka, men kun FrP selv har støttet disse forslagene.

Derfor er det gledelig at FrP nå endelig har lykkes med å dreie lovgivningen et langt steg i vår retning: det blir nå innført et nasjonalt forbud mot plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager, skoler, universiteter og høyskoler og ordningene etter introduksjonsloven for nyankomne innvandrere.

Les også:  Brenner med tiltak mot boligkrisen

Forbudet omfatter skoler
Forbudet omfatter ungdomsskoler, videregående skoler, universiteter, høyskoler, folkehøyskoler, lærlinger, lærekandidater, praksisbrevkandidater og introduksjonsprogram for flyktninger. Undervisningssituasjon vil si både ved undervisning på skoler, på turer og arrangementer i regi av skolen, i tillegg til leksehjelp og SFO. Forbudet gjelder ikke bare elever, men også ansatte som underviser. Bryter studenter på Universitetet denne regelen, kan studentene bortvises eller utestenges i inntil ett år.

Det er flere grunner til at dette innføres. Først og fremst bør ingen kvinner bli utsatt for slike undertrykkende plagg. Videre så får vi nå en nasjonal standard for hvordan vi vil ha det i norske skoler og opplæringssituasjoner, for tidligere var det ulikt fra kommune til kommune. Det er også viktig for at elevene skal få utbytte av undervisningen.

Les også:  Nye forslag om krav til sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser

Burka og niqab hindrer åpen kommunikasjon mellom barn, elever, studenter og lærere i undervisningssituasjoner. I tillegg er forbudet viktig i et integreringsperspektiv, og med dette gir vi et tydelig verdisignal.

Ikke overraskende fra Arbeiderpartiet
Det er helt latterlig, men ikke overraskende, at Ap som tidligere har stemt imot våre forslag om totalforbud nå forsøker å fremstå som strengere enn oss ved å foreslå at forbudet også skal gjelde friminutter.

Les også:  Hilde kjempet for kystelevene i Nordland på fylkestinget

Grunnen til at vi ikke stemte på Aps spill-for-galleriet-forslag, var at dette ikke ville fått flertall siden verken Høyre eller Venstre ville stemt for. Jeg er fornøyd med at vi nå, med FrP i spissen, går fra å ikke ha et forbud i det hele tatt til å ha et nasjonalt forbud mot bruk av ansiktsdekkende plagg i barnehager og i undervisningssituasjoner.

Vi i FrP vil selvsagt fortsette å på eget initiativ jobbe for enda strengere regulering av adgangen til å bære plagg som symboliserer politisk eller religiøs ekstremisme.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Kassandra Petsas

Lektor. Organisatorisk nestleder i Nordland FrP.