Kirkens Bymisjon vil ha flere tiltak mot barnefattigdom

leker barn

Nye tall om fattigdom i Norge viser at antallet barn som lever i lavinntektsfamilier stiger. Familier i de store byene er mest utsatt. Kirkens Bymisjon ber om nye og flere tiltak for å hindre barnefattigdommen i Norge.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at andelen barn som lever under den relative fattigdomsgrensen i Norge fortsatt øker. Forskjellene mellom ulike kommuner og ulike bydeler innen de store byene er dramatiske.

– De politiske virkemidlene virker ikke godt nok for å jevne ut forskjellene. Mer enn 100 000 barn i Norge vokser opp i lavinntektsfamilier. Det er store deler av en generasjon som ikke kommer seg ut av isolasjon og fattigdom. Myndigheter og sivilsamfunn må finne nye og flere grep for å stanse utviklingen, sier generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon.

Les også:  Brenner med tiltak mot boligkrisen

Kirkens Bymisjon gjenkjenner virkeligheten bak tallene fra sitt arbeid i byer over hele landet.
Barn blir over tid isolert fra vanlige sosiale aktiviteter, noen får utilstrekkelig næring, mange bor dårlig, strever med skole og utdanning og lever i utrygghet med uoversiktlige langtidskonsekvenser av familiens lavinntekt.

Hele året
– Barn i fattige familier har det tøft hele året, ikke bare om sommeren og i høytider. Jeg er bekymret for at vi ikke klarer å snu utviklingen for de som vokser opp nå. Det trengs en ny fattigdomssatsing som har barna i fokus, sier Hvambsal.

Les også:  Vil flytte rusbehandling av barn fra barnevern til helsevesenet

Kirkens Bymisjon peker på flere virkemidler for hindre barnefattigdom:
• Sikre at barn og unge fra utsatte familier får fullføre skole og utdanning.
• Bedre stønader til lavinntektsfamilier.
• Kartlegge langtidsvirkninger av lavinntekt i barnefamilier

Dramatisk i byene
De nye tallene fra SSB viser dramatiske forskjeller i de store byene. Det tydeligste eksemplet er Oslo, der det kan være opp til 60 prosent forskjell fra bydel til bydel i andel barn fra lavinntektsfamilier. 30 % av alle barn som lever under fattigdomsgrensen finnes i de seks største byene.

Les også:  1 av 4 har ikke råd til oppgraderinger hjemme

– Det må satses mye mer målrettet i byene. Midlene til å bekjempe fattigdommen lokalt i byene må endres og fordeles dit de trengs mest. Slik det er nå er noen bydeler uten sjanse til å løse utfordringene med lokale midler, sier generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.