Nå kan du søke støtte til å fremme gode holdninger i trafikken i Nordland

veiarbeid

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) gir midler til å gjennomføre tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken. Nordland fylkeskommune oppfordrer til at man søker før 1. oktober.

Kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø kan søke støtte.

Midlene kan ikke nyttes til fysiske tiltak som gang- og sykkelveger, busslommer etc, men til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelopplæring og lignende.

Les også:  Over 1 million til folkehelse i Nordland

Finn mer informasjon på www.nfk.no/nftu.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.