Milliontilskudd til miljøhavn i Hadsel

nfk

Hadsel kommune får fem millioner kroner til realisering av Stokmarknes miljøhavn. – Dette prosjektet kan gi konkrete bidrag til det grønne skiftet, sier fylkesråd for plan- og næring i Nordland, Linda Helen Haukland.

Denne gangen kommer tilskuddet fra Nordland fylkeskommune, som samtidig inngår en samarbeidsavtale med Hadsel i forbindelse med utbygginga av miljøhavna på østsiden av Børøya.

Tilskuddet ble enstemmig vedtatt i fylkesrådets møte tirsdag. Fylkesråd for plan og næring i Nordland, Linda Helen Haukland, peker på flere positive sider ved miljøhavnprosjektet.

– Den nye havna kan gi konkrete bidrag til det grønne skiftet innenfor sjøtransport i regionen, samtidig som det legges til rette for jobbskaping og attraktive nyetableringer, sier fylkesråd Haukland.

Les også:  Skuffet over kutt til veisikkerhet

Milliontilskuddet fra fylkeskommunen skal gå til kommunal infrastruktur, og er et kjærkomment tillegg til de nesten 17 millioner kronene fra Landbruks- og matdepartementet som for alvor satte fart på kaiprosjektet i 2019. Den som har kjørt over Børøya det siste året har kunnet følge den drivende fremgangen i prosjektet, og etter planen står om lag 50 dekar klare til bruk i løpet av høsten 2022.

Det vil bety at kommunen kan tilby tomter til bedriftene som står og banker på for å etablere seg i Hadsel. Etableringer som vil skape arbeidsplasser innenfor næringer som per i dag er nye for Hadsel.

– Vi er kjempeglade og fornøyde med at fylkesrådet ser verdien av Stokmarknes miljøhavn og bidrar til å holde farten oppe i arbeidet med realisering. Dette tilskuddet er virkelig et kvalitetsstempel på prosjektet vårt, sier hadselordfører Aina Nilsen.

Les også:  Signerte samarbeidsavtale mellom Nordland og kommune i Polen

Miljøhavna skal blant annet legge grunnlaget for et sagbruk som kan levere til lokal treindustri. Blant annet til eksisterende pallefabrikk som trenger nok trevirke. Treindustri-prosjektet handler om å utnytte lokalt tømmer til lokal verdiskaping.

– Dette prosjektet handler om å bruke skogen til å skape verdifulle produkter av lokal tre. Kombinert med ei tømmerkai som gjør at tømmeret fraktes på sjø istedenfor vei, så er dette helt unikt i Nord-Norge, sier Nilsen.

Miljøhavn-området utformes med en gjennomgående grønn tråd og er helt i tråd med Hadsel kommunes klimaplan og strategiske næringsplan. Kommunen og regionalt næringsliv jobber med flere utviklingsprosjekter innenfor etablering av treindustri, sirkulære verdikjeder og grønne løsninger for transportsektoren.

Les også:  Vil ha fylkeskommunale arbeidsplasser i hele Nordland

– Hadsel kommune går fra ord til handling. Vi gjør et betydelig løft nå for å få mer gods på sjø og skape nye grønne arbeidsplasser i regionen, samtidig som vi rendyrker en tryggere og mer åpent sentrum for befolkninga når konteinertrafikken flyttes ut av Stokmarknes sentrum. I dette arbeidet er vi avhengige av et tett og nært samarbeid med fylkeskommunen, og derfor er det ekstra gledelig å se at fylkesrådet er så positive til det vi forsøker å få til her i Hadsel, sier ordfører Nilsen.

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.