Lyser ut kontrakt for drift og vedlikehold av riksveiene i Ofoten

Statens vegvesen

Statens vegvesen inviterer til konkurranse om å holde riksveiene i Ofoten trygge og framkommelige fram til 2028. Samtidig settes nye krav til klima og miljø.

Kontrakten omfatter 314 kilometer vei, hvor 23 kilometer er gang- og sykkelveier. Den strekker seg fra ferjeleiene på E6 Skarberget og Rv 827 i Kjøpsvik nordover til Brandvoll på E6 i Bardu. E10 fra Riksgrensen mot Sverige til Tjeldsundbrua inngår også i kontrakten. Veiene går gjennom kommunene Narvik, Gratangen, Lavangen, Bardu, Evenes og Tjeldsund.

Les også:  Arbeiderpartiet vil styrke veterinærtjenestene i Nordland

– Kontrakten byr på både bydrift i Narvik og utfordrende fjelloverganger, flere store bruer og 13 tunneler. Det er korte avstander mellom høyfjell og lavland, og høyfjellsproblematikk på værutsatte strekninger som E10 mot Riksgrensen. Dette er godt trafikkerte veier i nordnorsk målestokk, med en høy andel tungtrafikk, sier byggeleder Renate Dahlmo i Statens vegvesen.

Entreprenøren har ansvar for brøyting, sommerdrift og løpende vedlikehold av veiene.

Les også:  Hilde kjempet for kystelevene i Nordland på fylkestinget

Statens vegvesen er pådriver for det grønne skiftet, og har skjerpet kravene til miljø og reduserte klimautslipp i alle kontrakter. Entreprenøren må derfor ta i bruk kjøretøy og maskiner med lavere utslipp, og det skal rapporteres på drivstoff og energiforbruk.

Det settes strenge krav til avfallshåndtering, inkludert slam fra tunnel og strøsand fra veien.

Statens vegvesen oppfordrer til refoliering av skilt der dette er mulig, og entreprenøren belønnes for gjenbruk av skilt.

Les også:  Godt resultat fra SpareBank 1 Nord-Norge

Den nye kontrakten gjelder i fem år fra 1. september 2023 og ut august 2028. I tillegg er det gjensidig opsjon for forlengelse med inntil tre nye år.

Kontrakten er nå lyst ut i databasen for offentlige innkjøp, Doffin. Fristen for å levere tilbud er 27. februar 2023.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.