Midler til grønn næringsutvikling i regionene

innovasjon Norge

Innovasjon Norge satser på sirkulære verdikjeder og grønne industrimiljøer i hele landet, og går inn med ytterligere 136 millioner kroner til regional verdiskaping de neste tre årene.

Her vil Innovasjon Norge se etter gode prosjekter som vil gi grønn verdiskaping og vekst. Det kan blant annet dreie seg om bruk av digital teknologi i sirkulære verdikjeder, ren produksjon og grønne energikilder i industrien eller gjenbruk av reststoffer, avfall eller energi.

– Rundt om i Norge har vi verdensledende industrimiljøer, teknologi og kompetanse og rike fornybare ressurser. Med disse midlene vil vi bidra til flere arbeidsplasser og økt regional verdiskaping, samtidig som vi legger til rette for sirkulære løsninger og grønn omstilling, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Les også:  Høyteknologisk industrieventyr på Hamarøy

– Vi er veldig glade for at disse midlene kan nå næringslivet med det formålet de er bevilget for, som er tett næringssamarbeid og koblinger mellom klynger og mindre næringsmiljøer i regionene, sier Ingelin Drøpping, direktør for samfunns- og næringsutvikling i Innovasjon Norge.

Dette er en treårig, avgrenset satsing som skal styrke samarbeid på tvers av etablerte klynger i Norwegian Innovation Clusters og mindre næringsmiljøer i regionene. Utlysningen vil åpne for hub-node-prosjekter og utviklingsprosjekter som kobler og krysser etablerte sektorer.

Les også:  Black Week ga pakkerekord for Posten

– Dette er midler som skal bidra til å koble verdikjeder på tvers, og sørge for grønn industrivekst i regionene våre. Se bare på alt som pågår i «Grøn region Vestland», og de viktige sirkulære industriprosjektene som løftes frem. Dette kan vi få til i hele landet!, sier Drøpping.

Pengene tas fra ubrukte midler i prosjekter hvor sluttkostnaden enten har blitt mindre enn planlagt eller hvor prosjektet av ulike årsaker ikke har blitt realisert. Denne oppsamlede potten kan ikke finansiere nye klynger i klyngeprogrammet, fordi dette ville kreve mer varig finansiering.

Les også:  – Burde latt Norwegian styrke Widerøe

Planen er å komme med en utlysning for disse midlene rundt 1. april, med frist i starten av juni.

– Vi planlegger flere utlysninger på dette området også i 2024 og 2025, sier Drøpping. – Det er liten tvil om at de kommer meget godt med i en tid med et stort behov for å bygge opp grønn industri.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.