LSERINNLEGG: Forsvaret trenger ansatte!

forsvaret

Arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret har allerede skapt debatt. Det er bra, for Norges sikkerhet er for viktig til å overlates til noen få med spesiell interesse for temaet. Samfunnsdebatten og befolkningens bekymringer og krav må møtes med respekt og alvor samt politisk handling.

De siste ukene har Aftenposten med flere avdekket store mangler ved dagens avdelinger. De som skal forsvare oss mangler styrke, utholdenhet, hender og hoder. Dessverre er ikke dette noen overraskelse – jeg har visst om og rapportert dette gjennom tre år; Forsvarets ansatte har blitt for få, det er flere som slutter tidlig og de som er igjen har for mye å gjøre. Dette kan ikke fortsette.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

Kommende langtidsplan må handle mer om de ansatte enn avdelinger, materiell, doktrine og omstillingskrav.

Det er de ansatte som bygger operative avdelinger – hver dag. Teknologi og «ting» har ingen operativ verdi dersom du ikke kan bruke det – når det kreves. Sjef Luft er inne på disse sammenhengene når hun sier at «teknikerne på bakken er like viktige og verdifulle som piloten i cockpit’en!». Det er teamene, troppene og besetningene som skaper reaksjonsevne og effekter.

Sjef Hæren er opptatt av at «vi skal kunne kjempe i natt». Dette krever ansatte som er trent, øvd og har tillit til hverandre. De aller fleste i Forsvaret må derfor være fast ansatte, som kan forsterkes i enkelte stillinger når det kreves – en løsning med bruk av reservister er både fornuftig og effektivt. Jeg mener imidlertid at reservister ikke er løsningen alene – men en del av en fremtidig løsning for det norske forsvaret.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

Vi må også sørge for at Forsvaret kan beholde sine kompetente medarbeidere. I dag er det alt for mange unge som slutter, samtidig som man vet at flere hundre sivile og militære går av med pensjon i løpet av de neste 8-10 år. Dette er en kompetanselekkasje som er voldsom og som må tettes. De ansatte må få balansen tilbake. Mellom plikt og rett, hvor vi i dag opplever økte plikter og reduserte rettigheter. Mellom jobb og familieliv, hvor vi kan dokumentere en negativ utvikling. Samtidig er det flere og flere som blir utbrente og overarbeidet. Dette kan ikke fortsette!

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

Det er selvfølgelig flere faktorer som påvirker problemene over. Imidlertid er flere ansatte en klar fellesnevner. Det vil avlaste, de vil gi direkte økt operativ evne og de vil skape et mye bedre utgangspunkt for å demme opp for og erstatte kompetansetapet som kommer. Dette kan politikerne gjøre i dag og Forsvarssjefen kan starte denne endringen i morgen. Det er ikke noe poeng i å avvente.

Ny langtidsplan må handle om den viktigste militære investeringen Stortinget kan vedta – menneskene i Forsvaret.

Jens B Jahren

Leder, Befalets Fellesorganisasjon

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.