Koronaviruset: Kriminalomsorgen starter pårørendetelefon

iphone

Kriminalomsorgen etablerer nå en egen pårørendetelefon for å kunne gi bedre informasjon og støtte til pårørende i tiden der restriktive korona-tiltak påvirker hverdagen til domfelte og varetektsinnsatte.

Smittevern er førende for alle tiltakene som er innført i kriminalomsorgen. Blant annet er besøk og permisjoner stanset, noe som er inngripende for domfelte og deres pårørende og medfører mindre kommunikasjon mellom dem.

Fysiske besøk er erstattet med økt ringetid og videobesøk. Men mange pårørende opplever likevel en krevende situasjon og har en rekke spørsmål. Kriminalomsorgen har derfor besluttet å opprette en pårørendetelefon for å avhjelpe situasjonen.

Les også:  Disse helserådene gir nordlendinger mest blaffen i

– Kriminalomsorgen, på lik linje med øvrige institusjoner i Norge, praktiserer nå meget strenge rutiner for å unngå smitte. Vi vet at mange av tiltakene medfører begrensinger for de domfelte, og det er svært beklagelig. Men det er helt nødvendig. Derfor har det vært viktig for oss å opprette en pårørendetelefon, slik at pårørende kan ringe oss og få svar på det de lurer på eller bekymrer seg for, sier Lise Sannerud, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet.

Les også:  Ny rapport: Barnevernet slaktes av Helsetilsynet

Formålet med en pårørendetelefon er å kunne trygge pårørende til innsatte gjennom å gi generell informasjon om kriminalomsorgens tiltak for å hindre spredning av covid-19 i fengslene, samt kunne gi informasjon om hva tiltakene innebærer for innsatte og ikke minst kunne være en samtalepart i en vanskelig tid.

Pårørendelinjen skal ikke besvare spørsmål om covid-19 generelt (her vil det bli henvist til myndighetenes offisielle kanaler som FHI.no, helsenorge.no og Frivillighetens koronalinje tel. 23 12 00 80).

Les også:  LESERINNLEGG: Det rustes til helsestrid i Nord-Norge

Pårørendetelefonen skal ikke besvare spørsmål knyttet til enkelte innsatte eller ha spesifikk kunnskap om enkelte fengsler. Ved særskilt behov, vil pårørende henvises videre til aktuelle enheter.

Pårørendetelefonen etableres fra og med 15. april, og vil være betjent hver dag kl 09.00-15.00. 

Prøvedriften vil i første omgang vare til og med 29. april. Deretter vurderes videreføring og eventuell utvidelse av ordningen.

Nummeret er 404 388 88.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.