Levangen-saken henlagt: – I strid med menneskerettighetene

elden

Riksadvokaten har opprettholdt henleggelsen av politiskytingen i Lavangen. Samtidig kommer Riksadvokaten med sterk kritikk av Troms politidistrikts håndtering av saken.

– Riksadvokaten legger til grunn at Troms politidistrikt opptrådte i strid med menneskerettighetene, sier advokat John Christian Elden.

Advokat John Christian Elden er bistandsadvokat for de etterlatte sammen med advokatfullmektig Victoria Westrum i Elden Advokatfirma.

Av Riksadvokatens henleggelse fremgår det at det er uheldig, sett i lys av de hensyn som begrunner at etterforsking av polititjenestepersoners tjenestehandlinger skal gjennomføres av et uavhengig organ, at Troms politidistrikt iverksatte separat etterforsking av den avdødes angrep mot politibetjentene. Riksadvokaten påpeker også at Norge er forpliktet etter Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 2 til å sørge for effektiv og uavhengig etterforsking av hendelser der tjenestepersoner finner det nødvendig å bruke dødelig makt.

Les også:  Konkurransetilsynet varsler mulig stans i Norwegians oppkjøp av Widerøe

Riksadvokaten har konkludert med at det ikke var noen åpenbare grunner til at politidistriktet måtte iverksette en separat etterforsking av den samme hendelsen som Spesialenheten etterforsket

– Denne saksbehandlingen svekker Spesialenhetens uavhengighet og tillit i samfunnet, og kan i denne saken ha ødelagt bevisbildet, sier advokat John Christian Elden.

Riksadvokaten peker særlig på at Troms politidistrikt valgte å ta avhør av sine egne tjenestemenn uten å spørre Spesialenheten, i en situasjon der Troms politidistrikt allerede hadde erklært utad som sin holdning at tjenestemennene handlet rettmessig.

Les også:  En splitter ny redningsskøyte er kommet hjem til Bodø

– Når avhørene av tjenestemennene deretter er sentrale i Riksadvokatens begrunnelse for henleggelsen, er det ikke mulig å ha tillit til at etterforskningen har nådd et korrekt resultat. Samtidig er det ikke mer å gjøre med det når bevisene først er ødelagt, sier advokat John Christian Elden.

– Dette pekte vi på skriftlig til Riksadvokaten og Spesialenheten allerede på drapstidspunktet, så det er svært uheldig at det ikke ble fulgt opp da, avslutter advokat John Christian Elden.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.