LESERINNLEGG: Nordland trenger sterke kulturregioner

konsert

Nordland fylkeskommune sendte like før jul ut et brev til alle kommuner i fylket hvor de varslet oppsigelse/reforhandling av avtalene som gjelder sceneinstruktørordningen og andre fylkeskommunale kulturtilskudd, heriblant også distriktsmusikerordningen.

Styret i Norsk kulturskoleråd Nordland v/ Elisabeth Ødegård, Veronica Vangen Evensen, Ole Bøhlerengen, Franziska Wika, Johannes Fauchald og Etleva K Brandth.

Fylkeskommunen viser til fremtidige økonomiske utfordringer fra 2021 som årsak. Det vises også til regionreformen og at fylkeskommunen vil få en større og endret rolle innen kulturfeltet. Fylkeskommunen skriver videre at de trenger et nødvendig handlingsrom, og derfor vil gjennomgå alle avtaler med kommunene som gjelder felles finansiering av kulturinstitusjoner og faste tiltak innen kulturfeltet.

Les også:  Romindustrien i nord skyter fart

Norsk kulturskoleråd Nordland vil med dette ytre bekymring rundt signalene som kommer fra Nordland fylkeskommune. Vi er ikke kritiske til at man ønsker en gjennomgang av de ulike ordningene, men derfra til å varsle oppsigelse mener vi er med på å skape unødvendig mye usikkerhet.

Sceneinstruktøren og distriktsmusikerordningen er viktige profesjonsstillinger innen kultur som jobber bredt i sine regioner, og som har brakt høyt utdanna kulturansatte til steder de ellers ikke ville vurdert å bosette seg. Jobben de utfører, spesielt opp mot barn og unge, samt fritidskulturlivet, er vanskelig å måle, men den er uten tvil av enorm viktighet for veldig mange. I tillegg har begge ordningene avgjørende betydninger for lokale og regionale kulturprosjekter, også i samarbeid med profesjonelle aktører.

Les også:  Hilde kjempet for kystelevene i Nordland på fylkestinget

Som dirigenter, seminarledere og støttespillere har distriktsmusiker avgjørende betydning for det frivillige musikklivet og talentutvikling i kulturskolen. Sceneinstruktørene arbeider hvert år med i snitt 150 grupper med 4000 deltakere. Disse presenterer til sammen 300 forestillinger for et publikum på 35 000 personer.

Dersom det fylkeskommunale tilskuddet skulle frafalle, vil det få store konsekvenser for de ulike regionene som vil bli rammet. Vi vil minne fylkeskommunen på sin rolle som en viktig aktør for regionsutviklingen i Nordland.

Bodø skal bli Europeisk kulturhovedstad i 2024. Norsk kulturskoleråd Nordland gleder seg sammen med hele fylket over de mulighetene som ligger i dette prosjektet. Vi registrerer imidlertid at varslene om oppsigelse sendes ut samtidig som prosjektet løftes frem som fyrtårn for hele Nordland fylke.

Les også:  16,5 kilometer ny asfalt i Salten

Det vil i denne sammenheng fremstå underlig dersom man flytter kulturmidler fra regionene og til en liten bykjerne, da har Nordland tapt den unike muligheten som ligger i prosjektet. Den solide satsingen på et desentralisert kulturliv i Nordland har tatt lang tid å bygge opp.

Norsk kulturskoleråd vil oppfordre Nordland fylkeskommune til å fortsette arbeidet med å utvikle sterke kulturregioner som gir vekst og utvikling i og for hele fylket.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.