Nå blir det full veibruksavgift på alt biodrivstoff

circle k

I fjor høst ønsket regjeringen å innføre full veibruksavgift på alt biodrivstoff fra 1. januar. Dette ble stanset av Stortinget og utsatt i et halvt år. Fra 1. juli innføres avgiften for fullt. Dette er et stort tilbakeslag for miljøvennlig tungtransport, ifølge Circle K.

Bakgrunnen for at regjeringen ønsket å innføre avgift på alt biodrivstoff var at dette ble ansett å være et effektivt virkemiddel for å redusere omfanget av palmeolje i drivstoffet.

Frem til nå har det nemlig vært mulig å blande inn avgiftsfri palmeolje i drivstoffet. En forutsetning for dette har vært at innblandingen gjøres i tillegg til den pliktige mengden biodrivstoff som må selges. I 2019 var denne plikten på minst 12 prosent biodrivstoff, mens i 2020 har plikten økt til 20 prosent  biodrivstoff. Biodrivstoff som er omfattet av denne plikten, er fullt ut avgiftsbelagt uansett.

Les også:  Spiller inn nye togruter i Nordland

– Problemet med å innføre avgift på alt biodrivstoff er at det rammer skjevt, forteller Anders Kleve Svela, kategorisjef for drivstoff i Circle K.

– Det er nemlig ikke bare palmeolje som rammes av den avgiften som nå innføres. Absolutt alt biodrivstoff blir ilagt full avgift, også biodrivstoff som er laget av rester og avfall. Dette er såkalt avansert biodrivstoff, som ikke har de samme problemene knyttet til avskoging og regnskog slik som palmeoljen, sier han.

Det er mange busselskaper som kjører på ren fornybar diesel laget av rester og avfall. Dette er et bio-produkt som reduserer CO2-utslippene med om lag 90 prosent sammenlignet med fossil diesel.

– Det er ikke annet enn tragisk at et slikt produkt skal ilegges avgift på 3,62 kr/liter, sier Kleve Svela. – Elektrifisering av tyngre kjøretøy, og andre busser en bybusser, ligger langt frem. Da blir det helt feil å sparke beina under det eneste reelle klimavennlige alternativet for tyngre kjøretøy nå.

Les også:  Flyrutene i Nordland må bedres

– Den praktiske konsekvensen er at drivstoff-kostnadene for busselskaper vil gå kraftig opp. Dette vil igjen kunne gå utover prisen kommuner og fylker må betale for de busstjenestene de kjøper inn. Alternativt vil busselskapene kanskje gå tilbake til fossil diesel, som kunne inneholder minimumskravet til biodrivstoff. Det vil si 20 prosent. Det samme gjelder for en del større transportbedrifter som har store miljøambisjoner, og som i dag bruker fornybart drivstoff. Det er vanskelig å se for seg at slike bedrifter skal tåle en avgiftsøkning på flere kroner per liter, sier Anders Kleve Svela.

I følge helt ferske tall som ble fremlagt av Miljødirektoratet i midten av mai, er Circle K ett av fire store drivstoffselskap som har tatt avstand fra palmeolje i drivstoffet.

Les også:  Slik pakker du feriebilen

 Circle K mener det er mulig å finne andre virkemidler som ivaretar behovet for å bli kvitt palmeolje, samtidig som man ikke ødelegger for det avanserte drivstoffet. Det åpenbare er selvsagt at hele drivstoffbransjen tar avstand fra palmeolje, men det synes dessverre umulig å få til.

– Det er imidlertid fullt mulig for myndighetene å gi avgiftsfritak kun for avansert biodrivstoff som leveres utover minimumskravet på 20 prosent biodrivstoff. Da vil biodrivstoff laget av palmeolje få full avgift, uten at man ødelegger for avansert biodrivstoff som er laget av rester og avfall, avslutter Anders Kleve Svela, kategorisjef drivstoff i Circle K Norge AS.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.