LESERINNLEGG: Nok snikksnakk, fylkesvegene trenger politikk, takk

tunnell

Fylkesvegene holder i stor grad en kritisk dårlig standard, og i disse dager lover riks- og fylkespolitikere bot og bedring. Avgrunnen mellom politiske løfter og resultater er uakseptabel.

Av: Tor Valdvik, Samfunnskontakt i Kongelig Norsk Automobilklub.

I 2010 ble 17.000 km med riksveg omgjort til fylkesveg og ble dermed et fylkeskommunalt ansvar. I 2010 anslo regjeringen vedlikeholdsetterslepet til 20 milliarder kroner. Tre år etterpå anslo Veidirektoratet det til mellom 40 og 75 milliarder kroner, og i 2020 anslo Rådgivende Ingeniørers Forening standard- og vedlikeholdsetterslepet til 700 milliarder kroner. 

De anslåtte tallene på vedlikeholdsetterslepet er så svimlende at de er vanskelig å forholde seg til. Det vi imidlertid kan og forholde oss til er at dårlige veger, ifølge Riksrevisjonen, medvirker til rundt 30 dødsulykker i året, og at det ifølge transportetatene er opp mot 90% større sjanse for å bli drept eller hardt skadd på fylkesvegnettet enn på riksvegnettet. 

Les også:  Mange unge har ikke reiseforsikring

I forbindelse med regionreformen overtok fylkeskommunene 1. januar 2020 ansvaret for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av fylkesvegene, som Statens vegvesen tidligere har utført på vegne av fylkeskommunene. Under et frokostmøte i regi av OFV i juni uttrykte direktør i Veidekke Anlegg, Neal Nordahl frustrasjon over den varierende bestillerkompetansen hos de elleve fylkeskommunene. 

Forfallet på fylkesvegene har foregått over årtier, og har vært et endeløst politisk svarteper-spill. Fylkeskommunene ber om mer penger for å kunne hente inn vedlikeholdsetterslepet, mens rikspolitikerne har påpekt at fylkespolitikerne må prioritere innenfor de rammene de har. KNA har hentet inn tall fra KS, som beskriver utviklingen i fylkeskommunenes frie inntekter siden de fikk over 17.000 km mer vei i fanget 2010. De viser faktisk en realnedgang i frie inntekter på 1,3 prosent fra 2010 til 2022 dersom man korrigerer for prisvekst og demografiendringer. 

Les også:  Arctic Race of Norway: Må ha over 100 løypevakter i Bodø

Staten og fylkeskommunene må gå sammen og forplikte seg til en systematisk innhenting av standard- og vedlikeholdsetterslepet, i tråd med Støre-regjeringens politiske plattform. KNA krever saftige økninger i statens øremerkede tilskuddsordning til fylkesvegene i tillegg til en økning i fylkeskommunenes frie inntekter. I tillegg må fylkeskommunene prioritere fylkesvegene i budsjettsammenheng.

Fylkesvegene er bokstavelig talt både livsviktig og livsfarlig. Gode og trafikksikre veger er avgjørende for folk og næringsliv i hele landet, og danner selve grunnlaget for livskraftige bo- og arbeidsregioner i hele landet. Nå må luftige valgkampambisjoner materialisere seg i et kraftig og ambisiøst løft for fylkesvegene.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.