Lektorstillinger i barnehagen: Ny mulighet for karriere i barnehagesektoren

jente leker

Det har tidligere vært få karrieremuligheter for barnehagelærerne som ønsker å ta masterutdanning. – Mange forsvinner dermed ut av barnehagene og vi mister kompetansen, sier daglig leder i barnehagestiftelsen Kanvas, Robert Ullmann.

Barnehagelektor er en nyopprettet stilling utviklet i samsvar med Kunnskapsdepartementets strategi «Kompetanse for framtidens barnehage 2018-2022,» der barnehagebasert kompetanseutvikling trekkes frem som et prioritert satsingsområde.

Gjennom lektorstillingene vil en større del av de ansattes kompetanseutvikling kunne skje i barnehagen. Det legges til rette for å utvikle kompetanse i det daglige arbeidet, ved at intern kompetanse deles med andre ansatte i barnehagen – ikke minst ved hjelp av veiledning i hverdagen.

Les også:  Sortland: Sterk Ap-kritikk av Høyre i Kleiva-saken

– Jeg vil rose Kanvas for dette initiativet. Tidlig innsats starter i barnehagen, og det er viktig å tenke nytt på hvordan vi kan få flere barnehagelærere til å utvikle kompetansen sin. Jeg tror nye karriereveier i barnehagen kan bidra til at flere vil bli barnehagelærere, at flere blir i yrket og at flere får brukt større deler av sin kompetanse med barna. Jeg lar meg inspirere av Kanvas, og vil jobbe videre med dette på Stortinget, sier Mathilde Tybring-Gjedde, barnehagepolitisk talsperson i Høyre.

Les også:  Sortland: Sterk Ap-kritikk av Høyre i Kleiva-saken

Barnehagelektor i Kanvas vil inngå i grunnbemanningen, og skal drive pedagogisk utvikling i barnehagen. Dette innebærer å jobbe med barnehagebasert kompetanseutvikling i personalgruppen, gjennomføre vurderingsarbeid, omsette aktuell forskning i praksis og samarbeide med akademia.

– Gjennom lektorstillingene vil vi tilby ansatte en høyere lønn, nytt faglig ansvar og en annen tittel. Det håper vi vil bidra til å beholde kompetansen direkte i arbeidet med barna, sier Ullmann. 

Barnehagelektoren skal også delta i hverdagsaktiviteter, være en god rollemodell for barn og ansatte og veilede øvrig personale.

Les også:  Sortland: Sterk Ap-kritikk av Høyre i Kleiva-saken

Som den første i Norge skal barnehagestiftelsen Kanvas i løpet av høsten 2019 ansette syv barnehagelektorer i Oslo, Bærum, Røyken og Levanger. To av barnehagelektorene rekrutteres internt, og fem stillinger lyses ut.

Stillingene blir en del av det faglige lederteamet i barnehagene. Barnehagelektorene vil også inngå i et eget faglig nettverk med Kanvas-ansatte med mastergrad.

– Vi begynner med disse syv stillingene. Planen er å opprette flere lektorstillinger i flere barnehager når vi har høstet erfaringer, avslutter Ullmann.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.