Gledens dag for villaksen i Beiarn

beiarn kommune

Beiarn har i dag mottatt en viktig avklaring. Blant alle viktige saker i statsbudsjettet for 2022 finnes en merknad fra klima- og miljøkomiteen som gleder villaksvenner i det ganske land, men særlig de som tilhører Salten og Beiarn.

Det er undersøkt og forsket på, planlagt og gjennomført mange tiltak i Beiarelva opp gjennom årene. Mye vatn er fraført vassdraget og går nå til vannkraftproduksjon i Gildeskål og Meløy. De mange oppdrettsanleggene som ligger nært villaksens helt nødvendige vandringsveier påvirker også i gal retning. Det holder ikke lenger med bare lokale og enkle tiltak for å hjelpe villaksens framtid.

I Beiarn har man siden 2015 vurdert og planlagt hva som virkelig kunne hjelpe på. Kraftaktørene og oppdrettsaktørene har sammen med grunneierne og kommunen bidratt og tatt sin del av ansvaret – og 9. desember falt en avgjørende brikke på plass. Det skjedde ved at Energi- og miljøkomiteen var samstemte og gav en klar merknad i forbindelse med behandlingen av Statsbudsjettet for kommende år. Beiarn vil få statlige midler til å bygge laksetrapper i Høgforsen og Bruforsen. Dette gleder så stort at ordfører Andre Kristoffersen (SP) sporenstreks oppsøkte styreleder Merethe Selfors for å gratulere.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

Ordføreren retter en stor takk energi- og miljøkomiteen og er trygg på at Stortinget vil følge opp med konkrete statlige bevilgninger:

– Den klinke klare merknaden er god nok til at Beiarn kommune ser det som aktuelt å forskuttere den statlige andelen av tiltaket. Dette vil jeg snarest ta til avklaring med kommunestyret i Beiarn. Her er planene klare og bygging bør starte i 2022.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

Andre Kristoffersen takker politikerne på Stortinget som har bidratt, både fra eget parti SP, men også fra SV og øvrige partier som har vist forståelse for hvor viktig denne saken er for villaksen.

Ordføreren takker også de øvrige aktørene som har vært tydelige på at de vil bidra til å få laksetrappene på plass. Dette dreier seg i første omgang om Statkraft SF og om Statskog som er grunneier der trappene nå skal bygges. Men også andre viktige næringsaktører i Salten er utfordret til å bidra økonomisk og vil være de som nå kan utfordres konkret til å være med å sikre en god fullfinansiering.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

Arbeidet med dette starter umiddelbart og i tett samarbeid med Beiarelva SA. Allerede torsdag 16. desember er det berammet møte med statssekretæren i Klima- og miljødepartementet, Aleksander Øren Heen for videre oppfølging.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.