Konsesjon til ny lufthavn i Bodø

avinor

Samferdselsdepartementet har gitt Avinor konsesjon for en ny lufthavn i Bodø. Konsesjonen er en av flere tillatelser som er nødvendige for å kunne bygge og ta i bruk lufthavnen. Dette er derfor en viktig milepæl for prosjektet.

– Å få på plass konsesjonen er et nytt, viktig skritt på veien mot realiseringen av en ny, fremtidsrettet og bærekraftig lufthavn for Bodø og Nordland, sier Anders Kirsebom, som er konserndirektør Regionale lufthavner i Avinor.

Flyttingen av Bodø lufthavn ble endelig vedtatt av konsernstyret i Avinor i desember 2022. En ny lufthavn vil ha en vesentlig positiv betydning for utvikling av Bodø og regionen. Store sentrumsnære arealer blir tilgjengelig for byutvikling, når Bodø kommune overtar de områdene som utgjør dagens lufthavn. Det åpner for en klima- og miljøutvikling av byen, og gir også regionen en fremtidsrettet lufthavn som vil fylle behovene i lang tid fremover.

Les også:  Eurovision Young Musicians 2024 i Bodø

Konsesjonen er gitt etter en grundig prosess, som har involvert en rekke aktører i flere høringsrunder. Luftfartstilsynet oversendte sin innstilling til Samferdselsdepartementet i slutten av november i fjor, en innstilling der tilsynet vurderte at vilkårene for å gi konsesjon for den nye lufthavnen var oppfylte. – Vi har hatt et veldig godt samarbeid med både Bodø kommune, Forsvaret, Luftfartstilsynet og andre berørte under arbeidet med konsesjonssøknaden. Innstillingen fra samtlige har vært løsningsorientert, og det har nå resultert i at Samferdselsdepartementet har gitt konsesjon for den nye lufthavnen, fortsetter Kirsebom.

Les også:  Arctic Race of Norway: Må ha over 100 løypevakter i Bodø

Det er over 20 år siden sist Avinor bygde en ny lufthavn. Det betyr at en rekke regelverk har fått endringer, tillegg eller har tredd i kraft og som Avinor som flyplasseier må sørge for er fulgt. Blant annet har regelverket for universell utforming for passasjerer og brukere blitt et viktig element. – Her vil jeg særlig berømme samarbeidet vi har hatt med representanter for brukergruppene og flyselskapene gjennom konsesjonsprosessen. De har vært viktige for oss for å finne gode, fremtidsrettede og akseptable løsninger for alle, avslutter Kirsebom.

Les også:  Nye lufthavner for Tårnsenteret i Bodø

De forberedende arbeidene med å føre frem vann, avløp, fiber og fjernvarme til den nye flyplasstomta er gjennomført og ferdigstilte. Dette ble gjort etter at departementet ga dispensasjon fra konsesjonskravet, blant annet for å unngå ytterligere forsinkelser og kostnadsøkninger for flytteprosjektet.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.