Næringsministeren varsler hurtigspor for mineralvirksomhet i Norge

Nærings- og fiskeridepartementet

rbeidet med ny mineralstrategi er på oppløpssiden og nå røper næringsminister Jan Christian Vestre fem tiltak som skal fremskynde prosessen med å få i gang mineralaktivitet og økt kartlegging her til lands.

– Utviklingen av mineralprosjekter tar for lang tid. Mineraler er avgjørende for det grønne skiftet. Det er behov for kritiske råvarer, derfor er det viktig å stimulere til utvikling av slike prosjekter. Nå lanserer vi et hurtigspor for kritiske råvarer, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Ordningen inneholder fem tiltak som gir en klar prioritering av kritiske råvarer hos NFDs underliggende etater Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF) og Norges geologiske undersøkelse (NGU):

Les også:  Buitink ny leder i Nordland SV

Hurtigsporet for kritiske råvarer vil bety at:

  1. DMF skal prioritere behandling av søknader etter mineralloven for kritiske råvarer.
  2. DMF skal etablere en ordning for nasjonal koordinering av kritiske mineralprosjekter, basert på frivillig deltakelse fra kommune og tiltakshaver.
  3. DMF skal utarbeide et rådgivende verktøy for mineralaktivitet, for å tidlig kunne identifisere og håndtere særlig krevende eller konfliktfylte spørsmål i mineralprosjekter.
  4. NGU skal prioritere kartlegging i områder som kan ha forekomster av kritiske mineraler.
  5. NGU skal prioritere tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av data fra områder med undersøkelser av kritiske mineraler.
Les også:  Fiskeriministeren på klippfisk-frieri i Portugal

Hurtigsporet er en del av regjeringens nye mineralstrategi, som legges frem våren 2023.

– Vi har høye ambisjoner for mineralnæringen i Norge, og jobber nå med en ny mineralstrategi som skal ta norsk mineralnæring i en mer fremtidsrettet retning. Vår ambisjon er å være best i klassen og vi vil derfor gå bredt til verks for å sørge for dette, sier Vestre.

Oppfølgingen av NOU 2022:8 Ny minerallov som var på offentlig høring til 30. november, pågår parallelt med arbeidet med mineralstrategien.

Les også:  LESERINNLEGG: Nei til flere amerikanske baser i Norge!

– Vi skal selvsagt fortsatt ha grundige prosesser knyttet til mineralvirksomhet her til lands, men det er nødvendig å effektivisere arbeidet. Derfor blir hurtigsporet viktig. Jeg er også fornøyd med at vi allerede fått masse gode innspill både fra næringen og andre interessenter i det pågående mineralstrategiarbeidet og oppfølging av høringen om ny minerallov, sier Vestre. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.