Tester ut selvkjørende anleggsmaskin

af gruppen

Gjennom gigantprosjektet E39 Kristiansand vest – Mandal øst ønsker byggherre Nye Veier AS å fremme innovasjon og teknologisk utvikling. Resultatet er at totalentreprenør AF Gruppen utvikler flere nyvinninger, i samarbeid med relevante partnere og med bistand fra SINTEF. Blant disse er utviklingen av autonom (selvkjørende) vals.

Målet er å bygge veier raskere og mer effektivt. Innføringen av autonom vals skal også gi HMS-gevinst ved at ansatte kan unngå belastende arbeidsoppgaver, som inkluderer mye støy og vibrasjoner. På sikt er planen at en operatør kan betjene flere autonome maskiner fra et kontrollrom.

I drift neste år
Den siste uken har en prototype blitt testet ute i prosjektet E39. Testene har vært meget lovende.

– Så vidt vi vet er dette første gang autonom vals testet ut i anleggsområde. I henhold til godkjenning fra Statens Vegvesen for gjennomføring av testing på E39, så må det med tanke på sikkerhet være en operatør inne i vals som kan stoppe vals om noe uforutsett oppstår. Målet er at den skal være i full autonom drift før utgangen av 2020, sier fagsjef maskinautomasjon i AF Gruppen, Kristen Petillon.

 AF Gruppen utvikler valsen sammen med leverandørene Hamm og Semcon. Semcon har utviklet kontrollsystemet, inkludert de autonome funksjonene. Hamm har klargjort maskinen for styring av en tredjepart.

 – Det har vært en veldig god prosess og et tett og utviklende samarbeid mellom alle parter i utviklingen av denne autonome valsen, sier Rune Gulli, direktør i Wirtgen Group, som eier Hamm.

Han forteller at utviklingen av autonom vals har stått på agendaen for selskapet i lang tid.

– Å delta i dette prosjektet er en meget god mulighet til å få testet teknologien hos en profesjonell aktør og under reelle og krevende forhold. En vals som komprimerer stein i disse tykkelsene utsettes for enorme påkjenninger så her får man virkelig testet utstyret, sier Gulli.

God vals gir veikvalitet
Semcon er ansvarlig for at valsen er er selvkjørende, alt styring og sikkerhet rundt kjøretøyet. Den autonome løsningen bygger på kontrollsystemet Yeti Snow Technology AS, hvor Semcon er en av deleierne.

Teknisk prosjektleder i Semcon, Thomas Eriksen, påpeker at god kompaktering av de øvre lagene er avgjørende for at den ferdige veien skal ha høy kvalitet.

– Dette er et arbeide som krever stor grad av nøyaktighet og som utføres innen et avgrenset område. Det er de perfekte forutsetninger for en autonom løsning, hvor en operatør for eksempel kan styre flere maskiner, og arbeidet kan skje også på natten.

Må tåle norsk klima
SINTEF er forskningspartner i prosjektet, og bidrar blant annet med kunnskap om sensorteknologi, kompaktering samt lover og regler for autonome anleggskjøretøy.

De vil også bidra til at systemene som bygges legger stor vekt på sikker kommunikasjon, og avverging av hackingsforsøk. Systemet rundt kompaktering skal også videreutvikles til å bli mer effektivt.

– For å kunne benytte fullstendig selvkjørende anleggsmaskiner i fremtiden må lovverket tilpasses, samt at teknologien og spesielt sensorene må takle nordisk klima, sier Terje Moen, som leder prosjektet hos SINTEF.

Gjennom prosjektet E39 Kristiansand-Mandal investerer Nye Veier AS penger i prosjektet. Leder for teknologi og utvikling i Nye Veier, Sebastian Kussel, sier at det er viktig at totalentreprenør får mulighet til å gjennomføre forskning, utvikling og innovasjon (FoUI)-prosjekter i de store totalentreprisene.

– Det er viktig for Nye Veier er at prosjektene gir effektiviseringsgevinst og dokumentert større nytteverdi enn kostnad. I tillegg skal resultatene gjøres tilgjengelig, slik at hele bransjen kan utnytte dem, sier Kussel.

Han understreker at autonom vals-prosjektet passer veldig godt inn i denne strategien.

– Det er beregnet store «teoretiske» gevinster, blant annet innen miljø og sikkerhet. Det blir gøy å se hvordan dette «reelt» gjennomføres, og ikke minst skaleres opp etter hvert.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.