Kommunen har anket dommen fra Salten tingrett i saken mellom Braathe gruppen og Bodø kommune

bodø kommune

Et enstemmig formannskap i Bodø kommune vedtok i sitt møte 27. januar å bemyndige kommunedirektøren til å anke dommen fra Salten tingrett. Nå er anken oversendt.

– Det er i anken også pekt på flere uheldige forhold ved saksbehandlingen i tingretten, som kan ha fått betydning for utfallet av saken. Det er derfor nødvendig å få avgjort saken av en høyere rettsinstans. Utover dette ønsker vi ikke å forhåndsprosedere saken i media, sier kommunedirektør Kjell Hugvik i Bodø kommune.

Please follow and like us:
Pin Share
Les også:  – Nord universitet har en dyktig og dedikert rektor

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.