Italia stopper 5G grunnet strålefare

italia

I Italia har trådløsbransjen igjen fått avslag på sitt ønske om høyere grenseverdier, som er en forutsetning for å kunne rulle ut 5G-nettet. Dermed holder landet fortsatt fast ved sine strålegrenser som er blant de strengeste i verden – og mye strengere enn Norges.

I Italia har telekombransjen forsøkt å få hevet myndighetenes anbefalte grenseverdier for stråling fra mobilteknologi, ettersom det ikke er mulig å rulle ut 5G-nettet uten å bryte landets nåværende maksimumsgrenser.

Den 7. august sa imidlertid den italienske regjeringen nei til trådløsbransjen for sjette gang (!) – fordi ingen av regjeringspartnerne vil stå ansvarlig for høyere strålegrenser, og fordi en stor gruppe fremstående italienske og internasjonale forskere har vunnet frem med sine advarsler om helsefarene de hevder slik stråling representerer. 

Les også:  Nettsvindel øker: Nå får du advokathjelp online

Regjeringens gjentatte avslag på å heve grenseverdiene er ledd i en drakamp som har foregått i Italia over flere år.

Forskerappell
I en appell til den italienske regjeringen og til lokale myndigheter, advarer gruppen med italienske og internasjonale forskere, biologer, kjemikere, fysikere og leger om at strålegrensene som blant annet Norge følger, ikke er egnet til å beskytte menneskers helse. De skriver i appellen:

– Våre studier, og generell internasjonal forskning de siste tjue årene, har i stor grad vist at eksponering for radiofrekvenser, selv under gjeldende ICNIRP/WHO-sikkerhetsstandarder, kan forårsake helseskader og kan redusere graden av velvære i befolkningen generelt.

Både Italia og Norge henter retningslinjer for mobilstråling fra en stiftelse som kalles ICNIRP. I motsetning til Norge, har Italia valgt å gjøre egne føre-var-vurderinger, og har i over 20 år hatt grenseverdier som ligger på en hundredel av dem man har i Norge.

Les også:  Slik pakker du feriebilen

Skadevirkninger
Blant skadevirkningene som forskerne bak appellen hevder er knyttet til denne typen stråling fra trådløs teknologi, er: kreft, nevrodegenerative sykdommer (som Alzheimers), mannlig og kvinnelig ufruktbarhet, økt oksidativt stress (knyttet til mange kroniske sykdommer), nevrologiske atferdsendringer, immunsvikt, diabetes og økt gjennomtrengelighet i blod-hjerne-barrieren.

 Helserisiko med norske grenseverdier
Sissel Halmøy er generalsekretær i organisasjonen Folkets Strålevern, som jobber for å spre informasjon om det organisasjonen mener er helseskadelige virkninger fra mobilstråling. Hun har følgende å si til nyheten fra Italia om at regjeringen ikke vil øke strålegrensene i landet:

Les også:  Telenor: Fotball-EM får mobilnettet til å koke

– Norge har allerede de høye grenseverdiene som mobilbransjen ønsker seg i Italia. Med dagens norske anbefalinger for grenseverdier utsettes befolkningen for en betydelig helserisiko. Samtidig fratas vi langt på vei muligheten til å ta ansvarlige og informerte valg, fordi vi ikke får informasjon om helsefaren, og heller ingen råd fra myndighetshold om hvordan vi kan redusere eksponeringen.

Halmøy forteller videre at vedtaket i Italia bare er ett av en rekke eksempler på økende kunnskap og engasjement når det gjelder helseeffekter fra mobil- og trådløs teknologi.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.