– Ikke svekk sambandet Melbu-Fiskebøl!

ferge

– Reduksjon i fergeforbindelsen Melbu-Fiskebøl som fylkesrådet foreslår, vil få negative konsekvenser for innbyggere, tilreisende og næringslivet i regionen, sier Arne Ivar Mikalsen fra Venstre.

Mikalsen legger fram forslag til en uttalelse fra fylkestinget, der han begrunner hvorfor fylkesrådet bør snu i saken om sambandet. Les hele uttalelsen fra Mikalsen, som skal behandles av fylkestinget onsdag 23. februar:

«Ikke svekk sambandet Melbu-Fiskebøl.

Fergeforbindelsen Melbu-Fiskebøl, har hatt en rutefrekvens som har muliggjort at industri, handel og kommunale tjenester fungerer. Det selv om tilbudet har blitt redusert over tid. 

Vesterålen interkommunale politiske råd og Lofotrådet har fastslått at dagens ruteproduksjon på sambandet Melbu-Fiskebøl er på et minimum for innbyggere, tilreisende og næringslivet. Med det forslaget til reduksjon som foreligger, vil man komme under et slikt minimum. Nordland Fylkesting mener kuttet har større negative konsekvenser for samfunnet, enn besparelsen reduksjonen på 13% gir fylkeskommunen. 

Nordland fylkeskommune blir i 2022 tilført ekstra midler til sin fergedrift. Fylkestinget påpeker at Vesterålen og Lofoten må bli tilgodesett noe av disse midlene for å opprettholde dagens nivå på kommunikasjonen mellom regionene. Fylkestinget registrer også at Nordland fylkeskommunes nedbygging av fergeruten er i strid med regjeringens samarbeidsplattform og strategi for distriktene

Fylkestinget viser videre til at i nær fremtid vil det meste av norsk fergetrafikk være elektrifisert. Sambandet Melbu-Fiskebøl er pr i dag et stort utslippspunkt i regionen. Derfor er det for passivt å bare utrykke ønske om å legge til rette for elektrifisering.  

Fylkestinget uttaler med den bakgrunn at Fylkesrådet bør se på muligheten av et todelt anbud hvor det inkluderes endret størrelse på fartøy, som kostnadsreduserende tiltak. Slik at frekvens kan opprettholdes. Samt krav om konkret planlegging og anbud med nullutslipps fartøy.»

Please follow and like us:
Pin Share
Les også:  Dronebase på Andøya: – Et kjempeløft for forsvaret

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.