LESERINNLEGG: Gode tjenester er viktigere enn «profittforbud»

frp

Det kjennes absurd å måtte argumentere for at markedskrefter og valgfrihet faktisk fungerer bedre enn offentlig drift og monopoler. Men når regjeringen nå skal utrede profittforbud, er det på sin plass.

Av: Helge Andre Njåstad, kommunalpolitisk talsmann, FrP

Det er fristende å komme med en historieleksjon om kommuniststatenes diktatur, Berlinmurens fall og så videre, men jeg skal nøye meg med noen helt praktiske og jordnære argumenter en pragmatisk velferdspolitikk.

Norge har et velferdsnivå som de fleste land misunner oss. Vår rolle som politikere er å legge rammevilkår som sørger for at det blir tilbud om gode velferdstjenester til alle. For FrP er det viktig at man ikke skal være avhengig av tykk lommebok for å ha barna i en god barnehage og en god skole. Vi skal alle ha tilgang til helsetjenester, eldreomsorg, barnevernstjenester og så videre.

Les også:  Legemiddelet alle «bør» ha: 9 av 10 nordmenn har ikke hørt om den livsviktige medisinen

Den norske modellen er pragmatisk og praktisk i sin tilnærming. Derfor kom for eksempel Barnehageforliket i orden, der man med utstrakt bruk av private aktører fikk etablert gode og rimelige barnehagetilbud til alle. Også innen eldreomsorg, helsetilbud og skole-/utdanningstilbud har vi en rekke private tilbydere som er med å sørge for at velferdssamfunnet fungerer.

FrP er stolte over at vi fikk til barnehageforliket for 18 år siden. Samarbeidet mellom stat, kommune og private barnehager har vært en svært vellykket velferdsreform, som har bidratt til mangfold og valgfrihet og tilnærmet full barnehagedekning.

Les også:  Ny undersøkelse: Høyere tillit til mediene enn til journalister

Dessverre føres det nå en krig mot private velferdstilbydere på flere fronter. Vi ser en skjerpet retorikk fra venstresiden, og «profitt» brukes som skjellsord. Viktige saker for brukerne av tjenestene, som kvalitet, valgfrihet og bærekraftige økonomiske løsninger nedtones, i stedet er det gammeldags, sosialistisk ideologi som settes i høysetet. Det bør bekymre oss alle. For Frp er det velferdstilbudenes tilgjengelighet og kvalitet, og effektiv bruk av skattebetalernes penger som veier tyngst, ikke tvangsinnføring av teoretiske, ideologiske modeller.

Les også:  Tidligere påske: Redd nordmenn ikke tar solen på alvor

Civitas Kristin Clemet utfordrer regjeringen i et innlegg i Aftenposten 3. februar. Hun spør:

«Hva koster egentlig en offentlig eid og drevet barnehage, barnevernsinstitusjon, asylmottak, sykehjem, omsorgsbolig eller BPA? Vet vi det?

Hva vil driften av disse institusjonene koste dersom det offentlige overtar (nesten) alle institusjoner og ikke lenger har noen kommersielle tilbud å konkurrere med, sammenligne seg med og/eller lære av?»

Dette er gode spørsmål, som angår folk flest. FrP vil følge opp dette videre, og arbeide mot regjeringens ensretting, og for et mangfoldig og godt tjenestetilbud.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.