Høye strømpriser: Huseierne krever forbedringer i strømstøtten

strøm

– Staten og offentlig eide selskaper tjener seg søkkrike på de høye strømprisene, mens pengene renner ut av husholdningsbudsjettet til vanlige folk. Dette må regjeringen og Stortinget gjøre noe med, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i forbrukerorganisasjonen Huseierne.

Huseierne lanserer nå to umiddelbare forbedringer i strømstøtten.

Strømprisen i desember 2021 var mer enn 8 ganger høyere enn i 2020. Strømpakken Stortinget vedtok rett før jul dekker bare omlag 25 prosent av de skyhøye strømregningen vanlige husholdninger får fremover.

Innretningen på pakken tar heller ikke hensyn til variasjon i strømpris og forbruk gjennom døgnet. Det er forventet at strømprisene fortsatt vil ligge på et svært høyt nivå også i månedene fremover. Disse forholdene gjør at mange vil oppleve en svært anstrengt økonomi ved inngangen til 2022. 

Les også:  Ny veileder kan gi flere grønne tak

Huseierne krever derfor to umiddelbare forbedringer i strømstøtten. Dette er endringer som er enkle å gjennomføre og som med tilstrekkelig politisk vilje kan være innført allerede i januar:

  • Staten må øke støtten fra 55 prosent til 75 prosent når strømprisen overstiger 70 øre pr kWh.
  • Strømstøtten må også knyttes til faktisk forbruk og kostnad, og ikke til et gjennomsnitt for måneden slik ordningen er utformet i dag.

– Staten og offentlig eide selskaper tjener seg søkkrike på de høye strømprisene, mens pengene renner ut av husholdningsbudsjettet til vanlige folk. Dette må regjeringen og Stortinget gjøre noe med. Strømstøtten som ble vedtatt rett før jul må forbedres umiddelbart. Det er viktig at endringene skjer raskt slik at de trer i kraft allerede for strømregningen i januar. Satsen for støtten staten gir for strømpris over 70 øre pr. kWh må økes fra 55 prosent til 75 prosent, krever Huseiernes generalsekretær Morten Andreas Meyer

Les også:  Brenner med tiltak mot boligkrisen

– Ordningen Stortinget vedtok før jul tar ikke hensyn til at strømprisen og forbruket varierer gjennom døgnet. Det betyr at ordningen ikke dekker opp for husholdningenes faktiske strømkostnader. Det er derfor viktig for forbrukerne at ordningen endres slik at det er det faktiske forbruket og de faktiske kostnadene til strøm som ligger til grunn for beregning av støtten, fortsetter Meyer.

Les også:  Nye forslag om krav til sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser

– Strømregningen for desember og månedene fremover vil være en tung belastning for svært mange husholdninger. Forbedringene Huseierne foreslår vil innebære en økning i den statlige støtten på mellom fem hundre og tusen kroner for en gjennomsnittlig husholdning. Strømregningen vil fortsatt være langt høyere enn normalt, men disse forbedringene vil representere verdifull økonomisk hjelp for mange, sier Meyer.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.