Fortsatt store tap – Offentlig kjøring redder flere taxisentraler

taxi

Det har vært tøffe måneder for taxinæringen, men juli har vært bedre enn forventet. Offentlig kjøring har reddet mange. Utsiktene fremover er svært usikre, både med tanke på Covid-19 og dereguleringen.

– Fra at Hurtigruten har lagt til kai hver dag, med fulle skip, kommer de nå kun tre dager i uken, med halvfulle skip. Dette sier fylkesleder i Finnmark, Bjørn-Eirik Mikkola. – Eierne er slitne, da de står for det meste av kjøringen selv. Pasientkjøringen har reddet oss, fordi vi har begrensninger på antall passasjerer i bilen, sier Mikkola videre. 

Det er ikke bare i Finnmark at omsetningen svikter. Også andre sentraler vi har vært i kontakt med viser til omsetningssvikt. 

Harstad Taxisentral har en samlet omsetningssvikt på 33,5 prosent sammenlagt i månedene mai, juni og juli sammenliknet med 2019.

I juli var svikten kun 8,7 prosent. Det skyldes at vi i år fikk tilstrømming av turister. Vanligvis drar innbyggere i byen på ferie, uten at det er noe særlig tilstrømning av turister til byen, sier daglig leder i Harstad Taxisentral, Finn Håker. – I år holdt innbyggerne seg hjemme, og vi fikk turister på besøk. 

Vestfold taxi hadde en samlet omsetningssvikt nær 11,5 millioner gjennom sommermånedene, noe som utgjør en nedgang på 25,3 prosent. 

Les også:  Bodø: Helsestasjonen og skolehelsetjenesten på Helsenorge

Tromsø Taxi har fått kjenne på konsekvensene av korona, men har klart å snu utviklingen ved å ha en klar strategi. – Vi har klart å omstille oss og ha fokus på å være der kundene er. Slik vi ser det vil det fortsette å være behov for våre tjenester og da et lokalt selskap, som skaper ringvirkninger i lokalmiljøet og bygger samfunnet som vi selv er en del av, sier leder i Tromsø Taxi, Steinar Nilsen. Denne strategien har resultert i at selskapet gikk fra å ha en omsetningssvikt på 51,6 prosent i mai til 10,1 prosent i juli. – Dette er et resultat vi er svært fornøyde med og vi ser positivt på fremtiden og det som skal skje etter 01.11.2020, avslutter Nilsen. 

Møre og Romsdal er ikke noe unntak fra resten av landet. I sommer har Ålesund, Molde og Kristiansund hatt en nedgang på hhv 35,95 prosent, 29,66 prosent og 21,04 prosent, melder John Breivik i Ålesund Taxi.

Et unntak er Taxi Hedmark AS og Taxi Oppland AS som hadde en samlet omsetningssvikt på 5,79 prosent i løpet av mai, juni og juli. Primært på grunn av at de hadde offentlig kjøring. De fikk også kompensasjon for uteblitte turer. 

Les også:  Avinor: Slik blir vinterferieutfarten

Samarbeid
Hanne Thowsen var i juni i Namsos og benyttet anledningen til å ta en prat med fylkesleder i Nord-Trøndelag, Roger Kjønstad, nestleder i Nord-Trøndelag, Finn Åge Forås og daglig leder i Taxi Midt – Norge AS, Lars Iver Valstad. Bakgrunnen for samtalen var å høre hvordan man i Trøndelag ruster seg for å møte dereguleringen og hvordan situasjonen har vært under Covid 19 pandemien. I likhet med mange andre områder i Norge så ser man at enkelte sentraler har begynt å samarbeide for å få stordriftsfordel. I Trøndelag, Nordland og Møre inngås det nå spennende konstellasjoner med mål om å kunne tilby kundene enda bedre tjenester. For øvrig har oppdragene delvis begynt å komme tilbake etter som samfunnet gradvis åpner opp, men også i Nord-Trøndelag er man spent på hvordan dereguleringen vil påvirke markedet i området.

De vi i Norges Taxiforbund har snakket med forteller at det i stor grad er løyvehaverne selv som kjører, fordi de ikke har mulighet til å ha noen til å kjøre for seg. Dette innebærer naturlig nok svært lange dager, med perioder med mye venting.

Støtte til selvstendige
Forbundet har inntrykk av at de kompensasjonsordningene som ble iverksatt for selvstendig næringsdrivende og frilansere, ser ut til å ha fungere bra særlig etter at egenandelen på 10 000,- ble tatt bort.

Les også:  Seier for frivilligheten: Frivillige får ta transportoppdrag uten løyve

Også permitteringsordningene for ansatte har fungert etter hensikten. 

Ansatte vil ikke tilbake
Nå kommer det derimot en del spørsmål om hva man kan gjøre når permitterte ansatte ikke vil komme tilbake til jobb. Det som dessverre ofte skjer, er at eieren etter henvendelsen får en sykemelding fra den ansatte, sier Tuxen. Noe vi har sett gjennom hele denne perioden koronaen har herjet.

Noe av bakgrunnen for at ansatte nekter å komme tilbake er frykten for nedgang i inntekt, eller frykt for korona. Ingen av delene gir deg muligheten til å nekte å møte på jobb. Det er bedriftens behov for arbeidskraft, som ligger til grunn for permitteringen, avslutter fylkeslederen.

Uvisse fremtidsutsikter
Mange er nok glad for at skolene åpner og skolekjøringen er tilbake igjen. Det gir en forutsigbarhet. I tillegg varslet Erna Solberg 13. august at hun ville utvide permitteringsordningen. Nå kan bedriftene permittere folk i 52 uker. Hva siste halvår av 2020 bringer er vanskelig å si. Både med tanke på korona og dereguleringen.

Artikkel publisert i bladet TAXI nr 4, 2020.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.