Fylkeskommunene får ytterligere 600 millioner i kompensasjon for tapte billettinntekter

passasjer

– Kollektivtransporten har opplevd en stor nedgang i antall passasjerer som følge av virusutbruddet. Dette har tatt seg noe opp igjen, men smitteverntiltakene gjør at bare 33–50 prosent av vanlig kapasitet kan benyttes. Samtidig har mange hjemmekontor, som er med på å bidra til at få reiser med kollektivtransport mange steder i landet, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Fylkeskommunene, som har ansvaret for lokal kollektivtransport, har fortsatt behov for midler for å kompensere for inntektssvikten i billettsalget. Derfor foreslår vi nå å kompensere fylkeskommunene med ytterligere 600 millioner kroner, sier Nikolai Astrup.

Les også:  Regjeringen lanserer bransjeprogram for IKT og finans

– Denne perioden har vært utfordrende for kollektivselskapene. Vi har vært avhengige av et godt nok kollektivtilbud for alle dem som har måttet jobbe for å holde Norge i gang. Samtidig har regjeringen oppfordret folk til å unngå offentlig transport. Jeg vil takke alle kollektivselskapene for en vel utført jobb så langt. Vi vil med disse pengene bidra til at det grunnleggende kollektivtilbudet fortsetter, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Smittevernstiltakene har store konsekvenser for kollektivtransporten. Transporttilbudet må opprettholdes på et visst nivå, samtidig som befolkningen oppfordres til å unngå offentlig transport der det er mulig. Det har gitt en kraftig nedgang i billettinntektene, uten at kostnadene kan reduseres tilsvarende. Regjeringen har støttet kollektivtransporten gjennom krisen, nå vil vi legge til rette for fornyelse og vekst ut av krisen. Det handler om å skape flere jobber og å få flere permitterte tilbake i jobb

Les også:  HentMeg-bussen i Bodø blir enda bedre

− Den store nedgangen i antall passasjerer har gitt svikt i billettinntektene for de fylkeskommunale kollektivkollektivselskapene. Vi foreslår derfor å øke rammetilskuddet til fylkeskommunene med 600 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til kompensasjonen på én milliard kroner som allerede er utbetalt og kompensasjonen på 1,5 milliarder kroner i revidert budsjett, sier Astrup.

Det legges opp til at kompensasjonen fordeles mellom fylkeskommunene ut fra deres andel av det anslåtte inntektstapet. Samferdselsdepartementet vil hente inn oppdaterte opplysninger om inntektsbortfall og eventuelle kostnadsreduksjoner, og komme tilbake til fordelingen av midlene til fylkeskommunene.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.