Forfallet på fylkesveiene har økt til 95 milliarder: NAF krever handling

naf

Forfallet på fylkesveiene har økt til mellom 85 og 95 milliarder kroner, ifølge en ny rapport fra Statens Vegvesen. – Det trengs en massiv satsning på vedlikehold av fylkesveiene, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

I rapporten, som ble offentlig 3. oktober, beregner Statens vegvesen at etterslepet har økt med opptil 18 prosent fra forrige gjennomgang av fylkesveiene, i 2013.

– Forfallet på veiene er bygget opp over tid, og vil ta tid å få ned. I mellomtiden kjører folk på livsfarlige veier, med hjertet i halsen. Risikoen for å bli drept eller hardt skadd når du kjører en fylkesvei er nesten 90% høyere enn på riksveinettet, sier Handagard.

Les også:  Topp 10: Hit reiser vi for å feire jul

Derfor krever NAF at regjeringen allerede nå tar et krafttak for å få ned forfallet, i statsbudsjettet som legges frem 6. oktober. Rapporten viser at fylkene så langt ikke har klart å hente opp forfallet med dagens pengebruk.

– På ti år har forfallet på veiene økt kraftig. Forrige gjennomgang, i 2013, viste et behov på mellom 45 og 70 milliarder. Siden har det altså bare økt, sier hun.

I rapporten kommer det frem at det er stor usikkerhet om tallene. Summen på 95 milliarder kroner i etterslep er beregnet ut ifra hvor mye penger fylkeskommunene har brukt på vedlikehold de siste ti årene, og er ikke en faktisk gjennomgang av veinettet slik det er i dag.

Les også:  Prioriterer Tosenveien mellom Brønnøysund og Grane

– Folk opplever at veiene råtner på rot, og det vil ikke være overraskende om de faktiske behovene er enda større enn det som kommer frem her, sier Handagard. – For å ta vare på fylkesveiene, som knytter lokalsamfunn og arbeidsplasser sammen, trenger fylkene mer støtte fra staten. Og de må prioritere nok midler hvert eneste år fremover, sier hun.

I tillegg til de massive kostnadene for å vedlikeholde fylkesveiene, er det et stort etterslep på skredsikring. Langs fylkesveinettet vil det koste over 60 milliarder å sikre skredpunkt med høy og middels faregrad.

Les også:  Vil koste 14,2 milliarder å sikre Norges mest rasfarlige veier

– Våtere og villere klima betyr at det vil kunne rase oftere, og på nye steder. Konsekvensene av ras og skred kan være store, og alvorlige. I tillegg betyr stengte veier som følge av ras og skred ofte lange omkjøringer eller at lokalsamfunn deles i to. Derfor er det så viktig å satse på skredsikring, og det må brukes langt mer midler enn i dag, sier Handagard.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.