Fiskeskinnsko fra Gildeskål og Turistsatsing i Lofoten får innovasjonsstøtte

pressenytt

Bærekraftig og attraktivt reiseliv på Moskenes i Lofoten. Banebrytende gjenbruk for fiskeskinn med røtter i Gildeskål, Fauske og Mosjøen. Disse to nordlandsprosjektene får nå innovasjonsmidler fra DOGA.

Totalt 660 000 kroner skytes nå inn i prosjektene til Holmen Lofoten og FOGG Gildeskål gjennom Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP). Pengene skal sørger for at innovasjonsprosjektene tuftes på designmetodikk og brukerstudier.

– Designdrevet innovasjon betyr bedre og mer bærekraftige produkter og tjenester. Nettopp dette trenger vi mer av i omstillingen av norsk næringsliv.Jeg gleder meg virkelig til å følge disse prosjektene videre, sier prosjektleder Anne Elisabeth Bull i Design og arkitektur Norge (DOGA).

Årets DIP-utdeling er nummer 13 i rekken, og 86 bedrifter har søkt om 42 millioner til prosjekter verdt 88 millioner. En fagtung jury har hatt en tøff jobb med å velge blant mange sterke innovasjonsprosjekter. Med andre ord er det godt gjort å komme gjennom nåløyet, slik Holmen Lofoten og FOGG Gildeskål har gjort med sine prosjekter, ifølge Bull.

– Vi mottok søknader fra alle landets fylker og aktører spredt over et stort antall bransjer. Over halvparten holdt såpass høy kvalitet at vi svært gjerne skulle gitt dem støtte. Det viser at designdrevet innovasjon er i ferd med å modnes. Designmetodikk brukes i stadig flere innovasjonsprosjekter, og kunnskapen og kompetansen øker i takt med dette, sier Bull.

Les også:  Fiskeriministeren på klippfisk-frieri i Portugal

Samtidig som folketallet i Moskenes går ned, går antall turister kraftig opp. Storinnrykk i sommerhalvåret legger press på natur, fasiliteter og fastboende. Holmen Lofoten eier tradisjonsrike Storbrygga på Moskenes. Der ønsker de å skape en bærekraftig møteplass og kulturarena.

For å løse oppgaven har de fått med seg et team bestående av Plenum Tjenestedesign i Tromsø, det nordlandske utviklingsselskapet Egga Utvikling og arkitektkontoret Schjelderup & Gram. Disse skal levere tverrfaglig kompetanse innen designdrevet innovasjonsprosesser, arkitektur, steds- og næringsutvikling, forretningsutvikling og merkevarebygging. Teamet vil involvere kommunen, næringslivet, akademia, kunstnere, lokalbefolkningen og besøkende.

Målet er å fylle Storbrygga med liv og innhold og skape et sted som engasjerer og inspirerer både lokalbefolkning og tilreisende. Samtidig skal de beholde bygningsmassene som forteller historien om Moskenes.

Les også:  LESERINNLEGG: Besøksbidrag til glede for turister og lokalbefolkning

Juryen uttaler at prosjektets kombinasjon av steds- og næringsutvikling har overføringsverdi til andre destinasjoner i Norge. Det er et fint eksempel på vern gjennom bruk.

«Norge trenger attraktiv destinasjonsutvikling. Dette er et åpent og utforskende prosjekt med høy grad av brukerinvolvering,» står det i juryuttalelsen.

Prosjektet får 500 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

FOGG Gildeskål fra Storvik i Gildeskål kommune ønsker å lage sko av lokale og bærekraftige materialer. Fiskeindustrien i nord sitter på enorme mengder fiskeskinn. I dag er kuskinn det mest slitesterke du kan lage sko av. Kan fisken bli den nye kua?

Nå går klesmerket inn i et innovasjonsprosjekt med skomerket Kastel, fiskeskinnprodusenten Norskin i Fauske og den prisbelønnede skodesigneren Ingrid Brandth fra Mosjøen. Målet er å utvikle verdikjede og forretningsmodell for fiskeskinnsko.

Juryen roser FOGG Gildeskål for å satse på lokale, bærekraftige materialer, og for å ha alliert seg med sterke samarbeidspartnere.

«Med aktiv bruk av designmetodikk vil prosjektet hente innsikt i både sluttbrukeres og samarbeidspartneres behov, som kan gi en skalerbar forretningsmodell for alle involverte. Juryen ser på denne materialutforskingen som innovativ og lønnsom for flere deler av verdikjeden,» skriver juryen i sin anbefaling.

Les også:  Utvider sommersesongen for fergesambandet Andenes – Gryllefjord

Prosjektet får 160 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

I år deler DOGA ut 8,5 millioner kroner til totalt 18 prosjekter gjennom DIP-programmet.

I forslaget til statsbudsjett for 2023 foreslår regjeringen å styrke tilskuddet til DIP med 3,6 millioner kroner sammenlignet med 2022. Dette betyr at enda flere norske bedrifter kan få støtte til å ta i bruk designmetodikk i utviklingen av nye produkter og tjenester.

– Designdrevet innovasjon gir dyp forståelse for de reelle behovene til kunder og brukere, og avdekker ofte helt nye muligheter. Dermed kan både bedrifter, organisasjoner og myndigheter skape langt bedre og mer treffsikre produkter og tjenester, sier Bull.

Nå deler DOGA ut 8,5 millioner kroner for å støtte bruk av designmetodikk i idéutviklingsfasen til 18 nyskapingsprosjekter. Hensikten er at nye produkter, tjenester og konsepter tuftes på de reelle behovene til brukere og samfunn.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.