Manpower: Norske arbeidsgivere opprettholder bemanningstakten

avtale enighet

Fortsatt er det flere norske arbeidsgivere som planlegger å bemanne opp enn som vil bemanne ned. I første kvartal 2019 vil bemanningen øke i alle ni sektorer, og i fire av fem regioner, viser ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer.

– Jakten på talentene står øverst på listen over strategiske prioriteringer i mange norske virksomheter. Arbeidsgivere over hele landet identifiserer kunnskapsgap og gjør endringer i rekrutteringsstrategiene sine som følge av dette, sier konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath.

Norske arbeidsgivere forventer å ansette flere i første kvartal 2019, med sesongjusterte netto bemanningsutsikter på +5 %. Sammenlignet med forrige kvartal er bemanningsutsiktene uendret.

Syv prosent av arbeidsgiverne planlegger å ansette flere og tre prosent planlegger å nedbemanne. 86 prosent planlegger å bevare arbeidsstyrken som den er, en økning på seks prosentpoeng siden i fjor på samme tid.

– Virksomhetene i Norges Banks regionale nettverk sa i høst at de ventet økende aktivitet de neste to kvartalene. Våre tall indikerer nå at mange av disse arbeidsgiverne planlegger å bære denne veksten med å oppdatere og videreutvikle kompetansen blant sine eksisterende ansatte, heller enn å øke bemanningen, sier Brath.

Investeringer skaper muligheter innen olje og gass
Arbeidsgiverne i olje og gass-sektoren har de mest optimistiske utsiktene av alle sektorene i undersøkelsen. Bransjen rapporterer netto bemanningsutsikter på +17 %, en økning på fem prosentpoeng fra Q4 2018 og seks prosentpoeng fra Q1 2018.

– Investeringsanslagene i bransjen har økt de siste kvartalene, og aktiviteten er ventet å ta seg opp i 2019. Det resulterer i planlagte oppbemanninger, sier Brath.

Optimismen ser også ut til å fortsette i kraftsektoren, med bemanningsutsikter på +10 %. Industrisektoren venter lignende utsikter. Bygg- og anleggssektoren og hotell- og varehandelssektoren, har sterke bemanningsutsikter på henholdsvis +9 % og +8 %. Offentlig sektor og transport-, lager- og logistikk ser den svakeste utviklingen, med en netto sysselsettingsvekst på to prosent. Arbeidsgivere i denne sektoren rapporterer en nedgang på fire og ti prosentpoeng sammenlignet med tidligere kvartal og første kvartal av 2018.

Aktiviteten i Oslo-området faller
Utsiktene for Q1 2019 er optimistiske i fire av fem regioner. De sterkeste ansettelsesplanene finner vi på Østlandet utenom Oslo, med netto bemanningsutsikter på syv prosent. Dette er uendret fra 4Q 2018, men seks prosentpoeng svakere enn i Q1 2018. Ansettelsesplanene i fire av fem regioner svekkes sammenlignet med Q1 2018. Arbeidsgivere i Oslo-området ser ut til å stramme inn mest, og melder om de første negative utsiktene på tre år. I hovedstadsområdet er bemanningsutsiktene minus to prosent, en nedgang på to prosentpoeng sammenlignet med forrige kvartal og 14 prosentpoeng sammenlignet med samme kvartal i fjor.

– Bank- og finans og bygg- og anleggsbransjen er viktige bidragsytere for sysselsettingen i Oslo-området. Begge disse sektorene melder om en avdemping i ansettelsestakten, og det kan være grunnen til nedkjølingen vi ser i hovedstaden, sier Brath.

I Midt-Norge er bemanningsutsiktene hele 12 prosentpoeng lavere enn forrige kvartal. Samtidig øker optimismen på Sør- og Vestlandet, hvor arbeidsgivere melder om en økning på syv prosent fra forrige kvartal.

Store selskaper er mest optimistiske
Arbeidsgivere i alle fire bedriftsstørrelser rapporterer om oppbemanninger gjennom Q1 2019. Mest optimistiske er store arbeidsgivere (over 250 ansatte), med netto bemanningsutsikter 23 prosent. Det er dobbelt så høyt som første kvartal i fjor. Små (50-100) og mellomstore (100-250) selskaper melder også om sterke utsikter på henholdsvis 10 og 11 prosent, mens selskaper med mindre enn 50 ansatte har netto bemanningsutsikter på forsiktige +1 %.

ManpowerGroup har spurt 756 norske arbeidsgivere om de har behov for å bemanne opp, ned eller om bemanningsbehovet er uendret kommende kvartal. Andelen bedrifter som sier de skal bemanne opp, fratrukket andelen som sier de skal bemanne ned, gir en indikator på ansettelseslysten i arbeidsmarkedet. Dette omtales som netto bemanningsutsikter.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.