FFI starter teknologisatsing for Forsvaret i Nord-Norge

ffi

Fredag 11. juni åpnet forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og forsvarssjef Eirik Kristoffersen innovasjonsarenaen ICE worx Arctic.

Her skal forskere og ingeniører samarbeide med norske teknologibedrifter og militære avdelinger i Forsvaret. Sammen skal de teste og utvikle ny teknologi som kan styrke forsvarsevnen i nordområdene. Arenaen drives av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og vil få base på Setermoen i Troms og Finnmark.

– Å styrke Forsvarets innovasjonsevne ved å etablere en slik innovasjonsarena vil bidra til å styrke norsk sikkerhet og beredskap. Samtidig kan arenaen bidra til nærings- og kompetanseutvikling i nord. Dette kan bli et forsvars-, nærings- og distriktspolitisk kinderegg, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

– Norge og Nato trenger teknologi og løsninger som fungerer i operasjoner i et arktisk klima. Dette må utvikles og testes der Forsvaret trener og øver til daglig, understreker forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Les også:  Kan Narvik få alpin-VM 2029?

ICE worx står for Centre for Innovation, Concept development and Experimentation. 

Blant prosjektene det nå jobbes med er et samarbeid mellom de norske selskapene Robot Aviation og Radionor Communications, FFI og Etterretningsbataljonen. Målet er å gi Forsvaret tilgang til droner som skal kunne manøvrere uten GPS over lange avstander for å hente informasjon.

Løsningen ble demonstrert under åpningsarrangementet på Bardufoss fredag.

– Norge har flere konkurransefortrinn som gjør oss godt rustet til å utvikle innovative løsninger og ny teknologi for anvendelser i Arktis, mener Espen Skjelland, konstituert administrerende direktør ved FFI.

– Vi har sterke miljøer innenfor militær teknologi- og industriutvikling. Det foregår også en rivende utvikling innen romvirksomhet i nord, der synergiene mellom sivile og militære anvendelser er store, sier Skjelland.

Les også:  Disse helserådene gir nordlendinger mest blaffen i

Under åpningen viste FFI-forskere frem «Nevron» – et system som automatisk oppdager ukjente skip eller avvikende aktivitet i norske havområder ved å kombinere radarbilder av havoverflaten med skipsdata fra norske mikrosatellitter. Systemet er allerede tatt i bruk operativt og skal videreutvikles av FFI.

I tiden som kommer skal den nye arenaen legge til rette for mer og tettere samarbeid mellom Forsvaret, relevante forsknings- og kompetansemiljøer og industri.

– Målet er å senke terskelen for at Forsvaret kan delta med operative ressurser i innovasjon og eksperimentering, og få testet konkrete militære anvendelser av sivil teknologi og kompetanse, sier Hanne Bjørk, FFIs forskningsdirektør for innovasjon og industriutvikling.

Aktivitetene her skal være et tillegg til de langsiktige forskning- og utviklingsprosjektene som allerede finnes i forsvarssektoren.

Les også:  Historisk alpin-VM til Narvik

– Forsvaret har behov for å utvikle hurtige og billigere løsninger på konkrete operative behov ved å ta i bruk kommersielt tilgjengelig teknologi. Dette handler i stor grad om å tilpasse og finne militære bruksområder for sivilt utviklet teknologi, mener Bjørk.

I løpet av året skal FFI også etablere en testarena tilknyttet Hærens våpenskole på Rena. Aktivitetene her skal blant annet dreie seg om moderne soldatutrustning, distribuerte sensorer og samarbeid mellom autonome farkoster og bemannede kjøretøyer.

FFI har allerede innovasjonsaktiviteter i Horten, knyttet til autonome, maritime systemer og på Rygge og Evenes knyttet til forsvar av flybaser. På Kjeller ligger FFIs hovedkontor, der det jobbes det et bredt spekter av militærteknologiske problemstillinger.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.