Ambulanseforbundet opprørt over svekket ambulanseberedskap

delta

– Jeg er opprørt, forbannet og skuffet. Nå svekker regjeringen ambulanseberedskapen. De nye bestemmelsene om kompetanse i ambulansetjenesten skaper utrygghet og går ut over pasientsikkerheten, sier Ola Yttre, leder i Ambulanseforbundet i Delta.

– Det er oppsiktsvekkende at regjeringen velger å svekke ambulanseberedskapen i distriktene. Her får helseministeren og regjeringen mye å svare for. Mine medlemmer reagerer svært sterkt. Det må være faglige krav og begge om bord må ha kompetansebevis for førere av utrykningskjøretøy. Jeg forventer at regjeringen gjør retrett, sier Yttre. 

Yttre viser til at regjeringen i Hurdalsplattformen lover å «sikre ambulanseberedskapen, særlig der det er lange avstander til sykehus». Nå mener Yttre at regjeringen, gjennom endringer i akuttmedisinforskriften, gjør det motsatte.

Les også:  Enova oppgraderer støtteordningene for ny teknologi

– Vi kan ikke redusere kompetansekravene. Det må være tilstrekkelig kompetanse på plass. Det forventer pasientene og publikum. Vi kan ikke lage regler som gjør unntak fra viktige kompetansekrav. Kvaliteten og kompetansen må styrkes, ikke svekkes, sier Yttre.  

Yttre viser til at regjeringen nettopp har fastsatt ny akuttmedisinforskrift I forskriften åpnes det blant annet for at kun én av de to som bemanner ambulansebilen skal ha autorisasjon som ambulansearbeider eller paramedisiner og at kun én av personene skal ha kompetansebevis for førere av utrykningskjøretøy. 

Det åpnes også for at det kan gjøres unntak fra kravet om autorisasjon eller lisens som helsepersonell for personell som skal dekke ekstravakter og korttidsvikariater.

Yttre forteller at mange medlemmer har tatt kontakt og sier at de føler seg lurt av regjeringen.  

Les også:  Helsepersonellkommisjonen: – Det haster med å legge om kursen

– Flere medlemmer merket seg at de to regjeringspartiene gikk til valg på å styrke beredskapen og samfunnssikkerheten. Nå føler de seg sviktet, sier Yttre.  

Han påpeker at regjeringen i Hurdalsplattformen skriver at de skal «legge frem en ny stortingsmelding om prehospitale tjenester som omfatter legevakttjenesten, responstider og en faglig standard for innholdet i ambulansetjenesten». 

– Da har noe gått aldeles galt når regjeringen, før stortingsmeldingen presenteres, allerede gjør endringer som svekker, ikke styrker ambulanseberedskapen og pasientsikkerheten. Dette er både skuffende og overraskende fra regjeringen, understreker Yttre.  

Lederen i Ambulanseforbundet i Delta mener også at det er svært spesielt at regjeringen svekker viktig hverdagsberedskap som er vesentlig for folk flest samtidig som regjeringen har satt ned en totalberedskapskommisjon som skal utrede hvordan de samlede beredskapsressursene kan benyttes best mulig. 

Les også:  Blindeforbundet roper varsko: Underbemanning i helsesektoren vil gå utover synet

– Dette er helt bakvendt. Det henger ikke sammen og er umulig å forstå, mener Yttre.

– Det trengs god kompetanse og høy kvalitet på ambulansene. Nå går regjeringen i feil retning. Det har i mange år vært arbeidet systematisk med å heve kompetanse og kvalitet. Nå senker regjeringen kravene. Det er uheldig og skaper uro og usikkerhet. Pasientene og befolkningen må vite at ambulansen som kommer er bemannet med riktig kompetanse, sier Yttre. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.