Ny kunnskap om likestilling i maritim næring

Nærings- og fiskeridepartementet

En ny rapport viser at det fremdeles er lav kvinneandel i maritim næring og at både strukturelle, kulturelle og praktiske barrierer kan forklare hvorfor ikke flere kvinner jobber i næringen.

Nå skal Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran invitere til innspillsmøte med partene i næringen for å diskutere rapporten og regjeringens arbeid med en maritim likestillingsstrategi.

– Dette er en viktig rapport på et område det har vært viktig for meg å bidra til positiv endring på. Denne studien er et sentralt bidrag for å få et mer helhetlig overblikk og vil utgjøre en vesentlig del av faktagrunnlaget for regjeringens kommende likestillingsstrategi, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran.

Les også:  Kunstig intelligens: Foreslår tiltak for å sikre eksamen

Nærings- og fiskeridepartementet ga i januar 2022 Høgskolen i Innlandet i oppdrag å kartlegge status for mangfold og kjønnslikestilling i maritim næring. Rapporten som nå foreligger, presenterer nåsituasjonen og historisk utvikling for mangfold og kjønnslikestilling i næringen og belyser hvilke faktorer som fremmer og hvilke som hindrer likestillingen. Den vurderer også samfunnsøkonomiske effekter av økt mangfold og kjønnslikestilling.

Rapporten offentliggjøres på den internasjonale dagen for kvinner i maritim næring, som markeres for første gang 18. mai.

Les også:  Dette må du vite om usaklig oppsigelse

– Bevissthet rundt likestilling i alle næringer er viktig, og spesielt der kjønnsbalansen er skjev. Det er et stykke igjen for å oppnå en likestilt maritim næring, både generelt og med tanke på trakassering, som vi har nulltoleranse for. Mange av tiltakene som anbefales i rapporten vil næringen selv måtte ta tak i, og her skal jeg bidra. Derfor er jeg opptatt av å samle partene for å diskutere hvordan vi sammen kan løftet disse spørsmålene og hvordan vi bør gå frem for å bedre situasjonen, både på kort og lang sikt. Jeg vil ta et initiativ til et slikt møte før sommeren, sier Skjæran.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.